01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
Vložení článku

Chci vložit nový článek

Úvodní slovo
Slovo pastora

Vítejte na stránkách Křesťanského centra. Věřím, že se Vám budou líbit a že zde najdete to, co hledáte... čti více

nejnovější kázání

15.10.2017

Pojďte ke mně všichni stáhni

slovo na tento týden
Slovo na tento týden

Proto se modlete takto:
Otče náš, který jsi v nebesích,
ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království!
Ať se stane tvoje vůle
jako v nebi, tak i na zemi.
(Matouš 6:9-10)

nadcházející akce

26.10.2017 - REVIVE ISRAEL

REVIVE ISRAEL

KDO BUDE HOSTEM

AŠER INTRATER

zakladatel organizace REVIVE ISRAEL a výrazná osobnost mesiánského judaismu. Je rovněž zakladatelem sboru Ahavat Yeshua v Jeruzalémě.

TAL ROBIN

Týmový pastor organizace REVIVE ISRAEL

PROGRAM

ČTVRTEK

17:00-18:30
Tal Robin - Vize probuzeni?
Asher Intrater - U?vod a pr?edstaveni?

18:45-20:00
Asher Intrater - Kr?est v Duchu Svate?m

 PÁTEK

9:00-10:45
Oren a Tal Haroni - sve?dectvi?
Asher Intrater - Dua?lni? obnova, Mezina?rodni? ci?rkev a Izrael

11:15-12:30
Tal Robin - Smluvni? vztahy
As?er Intrater - U?vod k hodnota?m Kra?lovstvi?

14:00-16:00
Oren a Tal Haroni - sve?dectvi? Asher Intrater - Uspor?a?da?ni?

17:00-20:00
Asher Intrater - Poz?ehnany?, ktery? pr?icha?zi? ve jme?nu Hospodina! Diskuzni? panel

28.10.2017 - Konference žen od dívky až po babičku

Konference žen od dívky až po babičku

Konference žen od dívky až po babičku

28.10.2017 - Konference žen od dívky až po babičku

Konference žen od dívky až po babičku

Konference žen od dívky až po babičku - program

01.11.2017 - Den pro Izrael

Den pro Izrael

Diskusní večer s Ing. Jaromírem Vykoukalem, RNDr. Mojmírem Kallusem a Ing. Danielem Žingorem na téma Proč dnes stojíme za Izraelem?!