01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

V podsekci Pravidelné naleznete akce sboru, které se konají pravidelně každý týden, pokud není uvedeno jinak nebo pokud se v daný čas nekoná jiná mimořádná akce.

Akce pro děti a mládež se konají za finanční podpory Města Český Těšín

Nejbližší akce

Evangelizace v Opavě

03.10. 2017 - 04.10. 2017

Evangelizace v Opavě

Kristus není mýtus

Konference pro ženy

06.10. 2017 - 07.10. 2017

Konference pro ženy

Konference pro ženy

REVIVE ISRAEL

26.10. 2017 - 27.10. 2017

REVIVE ISRAEL

KDO BUDE HOSTEM

AŠER INTRATER

zakladatel organizace REVIVE ISRAEL a výrazná osobnost mesiánského judaismu. Je rovněž zakladatelem sboru Ahavat Yeshua v Jeruzalémě.

TAL ROBIN

Týmový pastor organizace REVIVE ISRAEL