01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Něco pro mládež

Bogdan Cienciala

22.01.2007

Poslední dobou se mi stává jedna věc. Čtu Bibli a náhle přečtu pasáž, o které si jsem jistý, že je určena pro naší mládež. Hned jsem si řekl, že kdyby se tato slova naplnila právě na mládeži, bylo by to něco. A tak jsem uznal za vhodné tyto pasáže zveřejnit, aby si je každý mohl přečíst, zamyslet se nad nimi a modlit se za to, aby se to stalo realitou.

První slovo, na které bych chtěl poukázat je toto:
Skutky apoštolské 18:9 – 10 Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu."

Stala se jedna věc. V roce 1999 (myslím) byl ve Svibici stanová evangelizace a objevil se tam jistý klučina a jmenoval se Bogdan. No a v krátké době se obrátil a začal chodit do sboru. A pak o několik let později se konala úplně stejná evangelizace a já jsem tam měl hlavní slovo. Uvědomil jsem si ten fakt, že minule jsem tu byl jako nevěřící a teď tady budu kázat evangelizační slovo. A kolik takových lidí ještě běhá po Svibici? Obdarovaných, pro něž má Bůh připravené veliké věci. Kolik budoucích kazatelů, evangelistů, chvaličů a misionářů sedí na schodech před KC, pokuřujou a škrábou nápisy na stěny. Řek bych, že mnoho. Protože "mnozí v tomto městě patří k mému lidu" říká Pán. Jen mít odvahu to lidem říct.

Další pasáž mě při čtení úplně udeřila do očí a do velké míry souvisí s tou první. Čím zaujmout lidi? Jak evangelizovat? Tedy:
1 Korintským 14:24 – 25 Budou–li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován, vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: "Vskutku je mezi vámi Bůh!" Jak úžasná věc. Není tam nic, co by se dalo "vyprodukovat ze sebe". Můžeme mít super chvály, bezva srandu a kdo ví co ještě, ale co třeba mít dary rovnou od Boha? Takové, o kterých by nebylo diskuze, že v tom je něco lidského nebo nějaký vymyšlený plán, ale zřejmý a jasný dar od Boha nebo zázrak. A najednou přijde nevěřící na mládež a když uvidí, co se děje, tak uzná, že se to mohlo stát pouze proto, že je zde Bůh. Kéž by se to dělo častěji...

Další slovo je "shodou okolností" pokračování toho předchozího. Je to moje touha a věřím, že i Boží touha.

1 Korintským 14:26 Co z toho plyne, bratří? Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému růstu.

Rozmanitost darů, rozmanitost lidí, to vše ke společnému růstu. Každý na mládeži by přispěl "něčím svojím", svým darem, talentem, prostě čímkoli k oslavě Boha. Chtěl bych všechny povzbudit, že svým darem mohou přispět ke společnému růstu. Jen přečíst verš, modlit se doma, přispět pět korun nebo rozvíjet svůj dar přímluvy, uzdravování, povzbuzení, prostě cokoli. Ptej se Boha, čím bys mu mohl sloužit a uvidíš, že to přijde. Modlím se, aby se děly tyto věci. Mládež se bude modlit a bude otevřená na Boha, tehdy on sešle svoje dary a lidé okolo uvidí, že se něco děje a budou se ptát, co mají činit, aby byli spaseni.

A jaké slovo dostala mládež na Silvestra? – To je teprv něco! (Dt 10,12 – 18)

Bogdan Cienciala

Komentáře

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 23.01.2007, 17:08:46

Díky Bobo, že jsi to tu napsal..je to fakt super, aspoň vím, že se nemám bát jít evangelizovat na plno. Pán ti žehnej:-)

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 19.07.2007, 15:37:38

Bobo jsem rád,že jsi v církvi.Jsi požehnáním pro celý sbor.Jen tak dál

Napsal/a: Lucie F

Vloženo: 15.04.2009, 22:03:42

Bogi jsem ráda že jsi ve sboru, že sloužíš v Opavě a věřím, že si Tě Pán bude i tam hodně používat... Pán ti dává dyry a ty je 100% využij...

Napsal/a: lacofit

Vloženo: 21.04.2013, 00:06:09

Je to jen slepé následování nebo přesvědčení?nejsem proti víře jen proti schovávání za to co je správné. a někdy slepé.

Napsal/a: lacofit

Vloženo: 21.04.2013, 00:15:17

<p><strong>Exodus 5:23</strong> <a href=\"app/bible/Exod/chapter/5#v23\"><img src=\"gfx/icons/chapter.png\" alt=\"Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly\" title=\"Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly\" /></a> | Od chvíle, kdy jsem předstoupil před faraóna, abych mluvil tvým jménem, nakládá s tímto lidem <em>ještě</em>hůře. A ty svůj lid stále nevysvobozuješ.“ </p><p>cekem trefné k dnešní době.</p>

Vložit komentář