01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Eutanazie - co vy na to? - Část I

Bogdan Cienciala

13.01.2006

Eutanazie - co vy na to? - Část I

Zdroj: stock.xchng

Úvod do problematiky

Jsem křesťanem a zároveň studentem vyšší zdravotnické školy, a proto se mi před oči denně dostává různá problematika lékařské etiky. Co je správné a co ne? Kdo si alespoň jednou nepoložil tuto otázku? Účel tohoto článku je ovšem jiný, než odpovědi na tyto otázky. Ukáži vám dvě strany mince a ty čtenáři, si udělej názor a zareaguj tím, že napíšeš článek o mém článku nebo se zúčastníš diskusního fóra na internetu. Následující text je plný nezodpovězených otázek, jejichž zodpovězení očekávám od čtenářů. Také bych chtěl upozornit, že názor na problematiku v tomto článku není ten můj, ale je to obecná představa a nejčastější argumenty z oblasti obhajoby nebo zavržení eutanazie. Jelikož se jedná o problematiku rozsáhlou, rozdělil jsem článek na dvě části.

Vymezení pojmů

Slovo eutanazie pochází ze slov "eu" = dobrý a "thanatos" = smrt. Jednalo se tedy o "dobrou smrt". (Protiklad slova je dystanazie = umírání obtížné) Toto slovo mělo původně znamenat všestrannou pomoc umírajícímu a ulevování od bolesti. Toto slovo poprvé v daném významu použil císař Augustus, který si přál rychlou a bezbolestnou smrt. Dnes se tímto pojmem rozumí jakákoli aktivita vedoucí k ukončení života, který je obtížný a bez vyhlídky na zlepšení jeho prodlužování znamená jen další utrpení. Pozor nad jednu věc. Pod pojmem eutanazie nelze chápat "odpojení od přístrojů". Neboť se nejedená o vypnutí stroje zajišťujícího životní funkce, ale o aktivní ukončení života většinou vpravením smrtící látky do organismu. Dále se ještě používá pojem "asistovaná sebevražda". Zde pacient sám spustí mechanizmus, který způsobí smrt, nebo si vpraví do těla předem připravenou smrtící látku podle návodu druhé osoby.

Proč eutanazie?

Lékař má za úkol za každou cenu zachránit a zachovat lidský život. Nevede někdy ovšem tento postup k většímu utrpení, než by pro postiženého znamenala samotná smrt? Byly doby, kdy úrazy mozku a vnitřních orgánů, mozkové příhody, těžké infekční choroby, infarkty a v podstatě i velmi pokročilé stáří znamenaly jasnou smrt. Jenže postup medicíny tyto pacienty "vytrhnul hrobníkovi z lopaty". Díky Bohu za to, ale v několika málo příkladech je nutné se ptát: Za jakou cenu? Jsem vděčný lékařům a medicíně za pokroky, které vedou ke zkvalitnění života, ale tyto pokroky mohou vést až k nepřirozenému prodlužování života těžce a nevyléčitelně nemocných. Bylo otázkou času, kdy věda a pokrok sebou přinesou problematiku eutanazie. Kde je tedy cesta mezi pokrokem a právem na smrt?

Křesťan a eutanazie

Křesťané a církve jsou ve světě ten nejhlasitější hlas, který volá po zákazu eutanazie. Je dobře, že křesťané nejsou potichu a veřejně propagují pravidla, která už dávno pro tenhle svět vytýčil Bůh. Ale je dobré ve jménu Boha volat po zákazu eutanazie? Když se zeptáte opravdového křesťana, co si myslí o eutanázii, většinou vám řekne, že člověku život svěřil Bůh a on sám rozhodne, kdy mu ho vzít. Člověk nemá právo svévolně naložit s takovým Božím darem, jako je život. Také se můžete setkat s názorem, že Bůh nenaloží na člověka větší zkoušku nebo břemeno, než jaké je schopen unést. Také Bůh dává sílu obstát v takových zkouškách, jako je těžká nemoc. Na tohle lze říci jen Amen! Ale co tohle všechno znamená pro lidi nevěřící? Jak se ateista může spoléhat na Boha? Tedy křesťan a eutanazie nepřichází v úvahu, ale co nevěřící? Mají tedy křesťané právo zakazovat světu eutanazii?

Argumenty proti

Argumenty pro správnost eutanazie jsme si vymezili výše a teď je čas na druhou stranu mince. První slovo, které se v této souvislosti vyskytne je zneužitelnost. Lidé se od prvopočátku snažili eutanazii krýt proti zneužití různými pravidly a úmluvami. Ovšem dokonce ani doktor Kevorkian (o jeho osobě, pravidlech, pohnutkách a filozofii si uvedeme v druhé části článku, který vyjde zanedlouho), jež může být považován za průkopníka a hlavního propagátora eutanazie nedokázal dodržet svá vlastní pravidla, která stanovil. V Holandsku byla vyhlášena rotterdamská kritéria, ale komise kontrolující dodržení těchto kritérií zaznamenala masivní nárůst jejich porušování. Při tom pouze dodržení těchto pravidel zajišťuje lékaři beztrestnost. Dále se zamysleme nad pojmem "pomoc". Pomoc počítá s účastí pomáhajícího při usnadnění prožití nějaké situace, ale současně počítá s kontinuitou osoby pomoc žádající. Usmrcení žadatele o pomoc je tedy řešení absurdní. Dále žádost o usmrcení je zatížena depresí a špatným (nejen zdravotním!) stavem žadatele. Při správné psychoterapii a při účasti podpory přátel a příbuzných (projevujících nemocnému lásku) touha po milosrdném usmrcení nevzniká. Další argumenty tvrdí, že: "Prosazováním pomoci" zaměřené pouze na biologickou dimenzi, jejíž porucha funkce se stává příčinou požadavku milosrdného usmrcení, se lékaři deklasují ve své člověku pomáhající roli tím, že opomíjejí nebo záměrně zanedbávají další dimenze bytosti, jež z ní dělají bytost lidskou, a to dimenzi psychickou, spirituální a sociální. U člověka žádajícího eutanázii došlo k poruše pudu sebezáchovy a zničení pozitivního sebepojetí. Lékařův úkol je tedy normalizovat tyto funkce a ne pacienta usmrtit. Usmrcení osoby je také neschopnost angažovat se pro "neperspektivního pacienta". Právě ptoto je eutanazie popření lékařského řemesla a chybou zastírající neschopnost.

Také metody usmrcování (u Kevorkiana) podle lékařů nebyly vždy bezbolestné a v jednom případě uprostřed procedury pacient opakovaně žádal o přerušení eutanazie, ale proti svým vlastním pravidlům Dr. Kevorkian toto neakceptoval a usmrcení dokončil. Několik konkrétnějších příkladů si uvedeme v druhé části?

Bogdan Cienciala ? (Fakta z odborné literatury)

Komentáře

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 18.01.2006, 19:28:42

Článek vede k zamyšlení.Souhlasím s argumenty proti.Bůh daroval život všem,i těm co Boha nepřijali.Eutanasie je vražda,a tak se na to dívá Bůh./Nezabiješ/A pro nás křesťany je to jasné,s Bohem nemůžeme dělat kompromis.Co se týče ateistů,ať se spolehnou na své svědomí,budou i oni souzení Bohem dle něho.Na jedne straně léčime sebevrahy,a na druhé by tzv.asistovanou sebevraždu chtěli propagovat.Máte pravdu je to popření lék. řemesla.Trpicí člověk je v depresi a pokud má lásku a psychoterapii dobrou i tišení bolesti, tak nárok na smrt nevzníká-je to i moje zkušenost zdrav. sestry.Mám pocit ,že se za tím skrývají otazky ekonomické -péče o nevylečitelné o seniory,a jinak post.je nákladné a tak nejjednodušší je schválit eutanasii.Je to úpadek lidstva.Důch smrti provází historii lidstva.Takto člověk usmrcen,nemůže už zpět,aby udělal jiné rozhodnutí-třeba příjmout Ježíše.S pozdravem Dubielová Irka 1. Korintským 3,16-17: ?Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá? Jestližeť kdo chrámu Božího poškvrňuje (zničí), tohoť zatratí Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.?

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 18.01.2006, 22:50:22

Bobo po přečtení tvé úvahy jsem moc nepochopil o co ti jde.Na toto téma bylo napsáno dost knih, které by ti jistě odpověděly na Tvé nevyřčené otázky a otazníky. Jestli jsem to správně pochopil jde ti o vyvolání diskuze na toto téma, nebo o popis problému. Já osobně jsem velmi proti eutanazii. Nejsem pro udržování člověka při životě, za tu cenu kdy je na přístrojích s prokazatelně mrtvým mozkem. Vím ze své krátké praxe, že nikdo nechce umírat, žádná živá bytost nechce umírat. Každý se bojí smrti. I velmi staří a velmi nemocní lidé nechcou umírat. Ptal jsem se jich na to. Někdy mám pocit že ten jejich život je nic moc a oni se ho drží. Jsou zavření v ústavu, dementní, schizofrení, invalidní. Prostě z pohledu světa trosky. Před nedávnem mi zdechla oblíbená kočka, nedal jsem ji utratit. Píchal jsem ji analgetika proti bolesti, krmil jsem ji, byla až do konce s náma. Možná trpěla to nevím, bolesti neměla píchal jsem ji Tramal a kdybych měl morfin tak bych ji dal i ten. Víš Ona prostě chtěla žít , byl to její život, kočiččí. Byla moje kámoška a já své kamarády nezabíjím. Vždyť bolest a utrpení je součástí života. I kristus velmi trpěl. Ukázal nám že to je cena za život. Taky pacienti bojují do konce. Já je obdivuji čím vším prochází jako nevěřící ,aby měli život.Jak trpí, bojují. A neznají Ježíše, ale on je s nimi když trpí i když to oni neví.Možná k nim mluví, a proč ne??Proč chcou žít??? Moje mamka mi říkala, že v době když jsem byl hodně ztracený na perníku, totálně vyřízený. Ji jedna lékařka doporučovala ať mi dá injekci s morfiem, ať zkrátí to moje utrpení na drogách, vždyť je to smrtelná nemoc a tolik se trápím. Vždyť kdo by chtěl žít tak jak já? Vždyť jsem taková troska, fuj. Dejte mu dávku morfia, velkou dávku, umře, zkrátíme mu utrpení, bude to výhodné. Kolik nás stojí ten feťák?? Dovedeš si představit že bych umřel. Nikdy bychom si nepokecali o anatomii, nikdy bychom nebyli bratři. Věděl bys o tom?? A tak je to i s životem každého človíčka.Prostě nás to přerůstá. Je to víc než my. Tenhle svět, doktoři apoštolové eutanazie ti budou říkat jak pomáhají.Takhle pomáhali před 60 lety doktoři s hákovým křížem. Kolik utrpení . Nejde podle mě o to jestli jsi křes´tan nebo ne v otázce eutanazie. Já jsem ale proti, protože je to proti mému svědomí. Vím že ti lidé chtějí život a já jim chci pomáhat žít a ne umírat. Nedokážu si představit rozhovor s nemocným člověkem, jak mu říkám ať podepíše souhlas s eutanazií. To je úlet, já kdybych umíral, tak mu nakopu ?.. Ptáš se na názor ateistů. Tak se jich zeptej v práci, na praxi. Zeptej se jestli chcou pacienti po iktu zemřít. Že bys jim doporučil eutanazii. To je úlet, co?? Podle mě dneska křesťané nikomu nic nezakazují, ale fakt je to ulet, někomu dát injekci. Bobo snad jsem ti to napsal dobře, omlouvám se jestli jsem se tě dotkl.Známe se tak jsem si dovolil trochu osobní styl. Jsem s pozdravem Petr Vaněk pv77@volny.cz

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 19.01.2006, 09:20:35

Opravdu děkuji za vaše komentáře. Velmi jste mě překvapili. Přece jen \"my zdravotníci\" to vidíme jinak, protože se na to díváme dnes a denně. Myslím, že vše, co bylo výše uvedeno je pravda. Řeknu vám ještě jednu věc. Vaše názory v tomto komentáři mají zásadní význam na formování mého pohledu na problém eutanazie. Jen jsem chtěl tohle všechno uveřejnit, aby se nad tím zamysleli všichni. Takže ještě jednou děkuji. ... autor článku

Napsal/a: Benjamin

Vloženo: 19.01.2006, 11:05:37

Péťo, velmi ocenuji tvůj komentář...pravda, že psaný v tvém stylu...ale opravdu trefný. Bogdan se nám rozjel v psání článku...teď jsem právě dočetl jeho povídku...silně mi připomíná jedno kázání co jsme měli v poslední době...super. Těším se na další články...a tak se hecněte a napište a pak pošlete na info@kctesin.cz<br>Jinak přeji použehnaný den.

Napsal/a: Ferdik

Vloženo: 26.09.2009, 19:27:58

Vazeni krasne dlouhe clanky pisete opradu asik mate spoustu casu na takove veci,kdyby jste makali jak se patri tak na tyto tlachy nemate casik.Jinak jeste nikdo z vas netrpel tak ze je potreba Eutanazie az budete tak trpet tak potom bych si s vama rad pohovoril.Jinak Kristus trpel verim ale byli jine nemoci nez jsou dnes a je rozdil trpet 1 mesic 1 rok a treba 5 az 10 takze panove jste dobri basnici A doktor uzdravuje ale clovek kterej ma obcanku a je svepravnej a nevylecelne nemocnej ma sve rozhodnuti,Tak jak si pacient rozhodne na revers jit domu tak by mnel mit i pravo na toto.Takze panove proberte si toto.proc nejdete zachranovat svedky Jehovovi keri vrazdi kdyz nemuze dostat clovek cizi krev.MNo nic kazdej chce byt nejak zajimavy a chytry i chytri jsou v parlamentu a na jinych postech nekteri se schovavaji v jinych zachranarskych centrech.Ja bych treba vymyslel centrum pro blbe  a chytre treba centrum pro natvrdle nebo ti co treba zacli chodit do kostela az zjistili ze jim tece do bot apod.Mno nejak jsem se rozepsal tak koncim abych nebyl lepsim basnikem ja vy tady.

Napsal/a: Irka

Vloženo: 15.10.2011, 23:43:14

 milý Ferdiku,máš pravdu,každý se může rozhodnout kam půjde ,co chce,máme přece svobodnou vůli-Bůh nám ji dal,zda jsme se rozhodli správně -ukáže nám pak Bůh v posledních časech.Ty jsi už o své cestě rozhodl.

Napsal/a: Mikesek

Vloženo: 04.07.2013, 11:49:16

Vy pobozni, jste banda idiotu, skopal bych vam prdel a napichal vsechny do jednoho, abyste nemeli cas tady psat takove nesmysly .Necht vam ty kostely spadnou a ty pobozne palace. jste obycejni zdegenerovani pracloveci.

Vložit komentář