01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Zlaté pravidlo

Bohuslav Wojnar

08.04.2008

V sobotu před polednem český rozhlas vysílá kratičké zamýšlení "Slovo na cestu". Toto je zamýšlení pastora Bohuslava Wojnara na téma Zlaté pravidlo, které bylo před několika týdny odvysílané:

Většina z nás určitě zná tzv. Zlaté pravidlo. Nacházíme je zapsané na konci Ježíšova Kázání na Hoře, onoho nád?herného pojednání o tom, jak bychom se měli k sobě chovat. V Evangeliu Matouše čteme tato slova: "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci." (Matouš 7:12)

Toto pravidlo je pokládáno za základ lidské morálky a můžeme je najít v různých podobách v mnohých náboženstvích a filozofiích. Jen několik příkladů za všechny: Jedno z hlavních pravidel stoických filozofů bylo: "Nečiň druhým co si sám nepřeješ!" Když se zeptali Konfucia, jakým slovem by se dalo popsat hlavní pravidlo života, řekl:

"Není snad vzájemnost takovým slovem? Co si ze strany jiných lidí nepřeješ, to nečiň ani ty jim!" Buddhismus také má toto pravidlo. Zní asi takto: ??stav, který není pro mě příjemný, jak bych mohl uvalit na někoho jiného?

Samozřejmě můžeme najít toto pravidlo i v židovství, a to vyjádřeno různým způsobem. V Talmudu je popsána velmi zajímavá historka o jednom z největších rabínů, Hillelovi, který byl o jednu generaci starší, než Pán Ježíš. V té historce se říká, že jednou přišel za jiným velikým rabínem té doby, Šamaiem, jeden člověk a chtěl po něm, aby jej obrátil na víru tím, že jej naučí celou Tóru (tj. Mojžíšův zákon) zatímco on bude stát na jedné noze. Rozčílený Rabi Šamai tohoto muže odeslal pryč, a ten přišel k rabimu Hillelovi, známému svou laskavostí. Když mu zopakoval svou prosbu, Hillel mu odpověděl: "Nečiň ani ostatním to, co je tobě odporné! Tohle je celý Zákon a vše ostatní je jen komentář. Jdi a uč se to!"

Možná jste si všimli rozdíl mezi těmi ostatními verzemi tohoto pravidla a Ježíšovým Zlatým pravidlem? Ježíšova verze je pozitivní. Nemluví jenom o tom, abychom nečinili to, co nechceme, aby jiní činili nám, ale jde dál, říká, abychom se chovali k lidem přesně tak, jak bychom si přáli, aby se oni chovali k nám. Láska Boží chce v nás být aktivní. Nestačí jen nedělat příkoří ostatním, i když to je dobrým začátkem a je to ostatně i základem každého spravedlivého práva. Nedělat špatné věci vůči ostatním, lze totiž zakázat. Konat dobro a milovat své bližní ovšem nelze vynutit i sebelepším zákonem. K tomu potřebujeme Boží milost a jeho zmocnění.

Zlaté pravidlo nemůže stát jen tak, samostatně. Nemůže být používáno libovolně, odtrženě od kontextu. To bychom někdy na lidi přenášeli jen své sobectví a často nezdravé touhy a představy. Toto pravidlo se opírá o Ježíšův etický a morální standard Jeho Kázání na hoře! Je jeho shrnutím.

Chtěl bych vás proto, milí posluchači, všechny velmi povzbudit k tomu, abychom si, třeba o tomto víkendu, udělali čas a přečetli si celé Ježíšovo Kázání na hoře. Boží slovo nás vždy překvapí tím, že se do našeho nitra dostává hlouběji, než bychom čekali. A to jistě všichni potřebujeme.

Přeji vám hezký den

Komentáře

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 23.01.2009, 21:20:00

Dobrý den a moc děkuji panu Wojnarovi za objasnění původu Zlatého pravidla.Martina Ehlová

Vložit komentář