01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Kristova škola aneb Centrální sterilizace

Jindřich Novák

07.03.2009

Kristova škola aneb Centrální sterilizace

Ve čtvrtek 5. 3. 2009 začala v našem sboru série biblických vyučování nazvaná „Kristova škola“. Pro ty, kteří nevědí „vo co go“: Je to vyučování základních křesťanských principů, které připravil americký pastor Bertram Clendennen a nedílnou součástí školy jsou modlitby. Clendennen je bývalý voják ve službách amerického námořnictva, který prošel bitvou v Tichomoří a Vietnamu a tato historie se, podle mého názoru, velice na škole podepsala. Je to „letniční“ vyučování stojící pevně na biblických základech s důrazem na posvěcený život naplněný Duchem svatým.

V našem sboru se vyučování skládá z modliteb (každé úterý v 18:00 – 19:00) a ze samotného vyučování (každý čtvrtek 18:00 – asi 20:30), kde je rovněž modlitební část.

Chtěl bych tímto článkem „rozpoutat“ diskuzi na téma „Kristova škola“ a zároveň povzbudit lidi, aby se do tohoto projektu zapojili. Jelikož jsem měl možnost dané vyučování již absolvovat, myslím si, že je to obrovská výzva a Boží milost pro každého z nás.

Když jsem přemýšlel, jak popsat „Kristovu školu“ bez použití známých frází a již řečených vět, zaskočil mě sen mé manželky, kde hlavním motivem byla centrální sterilizace v nemocnici. Nejsem člověk znalý medicínské terminologie a pojem „nemocnice“ mám spjat se spíše negativními pocity, nicméně na internetu je dostatek informací, z nichž jsem nabyl dojmu, že právě „centrální sterilizace“ je tím pravým pojmem, ke kterému by se dala „Kristova škola“ přirovnat.

Za prvé bratr Clendennen velice často používá analogie (přirovnání) fyzikálních (nám známých) principů s duchovními a za druhé věřím, že „Kristova škola“ je přesně procesem, který připravuje a očišťuje chirurgické nástroje (nás) pro použití v rukou Chirurga (našeho Spasitele). „Centrální sterilizace“ je totiž tajemným místem v každé nemocnici, do kterého málokdo z obyčejných „smrtelníků“ měl možnost kdy nahlédnout. Je to místo, kde se připravují nástroje pro lékařské použití, ať už chirurgické nástroje, zdravotnický materiál, nebo různé pomůcky. Každý tento nástroj prochází složitým procesem (vlhké teplo, horký vzduch, formaldehydové páry...), který zajistí, že bude možné nástroj na jeho konci použít k léčebným účelům. Nástroj oproštěný od veškeré infekce a látek, které by pacientu uškodily.

Stejně tak i my, abychom mohli být použitelní pro Boží dílo, musíme projít (a neustále procházíme) procesem, kterým si nás Pán připravuje. Znát Jeho vůli, být citlivý na hlas Ducha svatého, žít posvěcený život, který bude sám o sobě svědectvím pro okolí.

Věřím, že „Kristova škola“ zažehne v našich srdcích pochodeň touhy být právě takovým „sterilním“ nástrojem, který si bude moci náš Pán Ježíš Kristus používat pro své záměry.

Komentáře

Napsal/a: webovou stránku o myšlenky Pastor Bert Clendennen

Vloženo: 18.05.2011, 08:14:02

<font face=\"Arial\" size=\"2\"> <span><span class=\"hps\">webovou stránku</span> o <span class=\"hps\">myšlenky</span> Pastor <span class=\"hps\">Bert</span> Clendennen<br /></span> <span>Dobrý den<span>,</span><br />Doporučuji <span class=\"hps\">dobrou</span> webovou stránku <span class=\"hps\">o</span> myšlenky <span class=\"hps\">Pastor</span> Bert <span class=\"hps\">Clendennen</span><br />Zůstaňte <span class=\"hps\">s</span> Bohem</span> <div>http://clendennen.blogspot.com</div>   <div>Andrzej Olszewski</div></font>

Vložit komentář