01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Zamyšlení nad

Bogdan Cienciala

09.02.2006

Zamyšlení nad

Zdroj: stock.xchng

Při čtení Bible se nestává moc často, že bych narazil často na tzv. řečnickou otázku. Avšak jedna mi utkvěla v paměti a dlouhou dobu se zamýšlím nad její odpovědí. Je zapsána ve Zjevení 6, 15 - 17: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? Kdo bude moci obstát? Velmi burcující a závažná otázka! Možná se vám odpověď zdá jednoduchá, ale představme si, za jakých okolností byla položena. Předchozí verše popisují katastrofy, jaké si nedokážeme představit. Otázka tedy je, kdo bude moci obstát, až se budou dít tyto hrozné věci?

Udělejme si nyní okénko fyziky. V každém paneláku je výtah a uvnitř tabulka, která informuje maximální nosnost výtahové kabiny. Jenže při konstrukci a montáži výtahu je kabina včetně lana testována na dvojnásob. Jestliže tedy na tabulce osobního výtahu stojí, že maximální nosnost je 300kg, tak výtah by měl bez problému unést váhu 600kg. (Jedná se o teorii - prosím nezkoušejte to.) Někdy se to nazývá předimenzování. A proč to? Kvůli bezpečnosti. Až se jednou něco přihodí a výtah bude vystaven hmotnosti třeba půl tuny, teprve tehdy se ukáže, jak moudré bylo výtah předimenzovat.

Když jsem se v našem sboru naplno obrátil, a po nějaké době jsem se rozhlédl po okolí (tedy některých "křesťanech" v místě bydliště či škole nebo učeních tradičních společenství), nabyl jsem dojmu, že "naše křesťanství" (- jak je vyučováno a přijímáno v našem sboru) je předimenzované. Dovolte mi to vysvětlit. Následující slova lehce přeženu pro lepší vykreslení myšlenky. U nás se s každým malým hříškem bojuje a jsme nekompromisní k nečistým věcem. Snažime se být důslední a při tom se zdá, že "u jiných by se to vsáklo" a na cestu do nebe by stačilo ve svatosti i trochu polevit. Jenže to je totéž, jako bychom nařízli lano u výtahu - taky by přece jezdil. Jenže co se stane až příjde těžká doba? Jestliže teď nechodíme do sboru a nestýkáme se s křesťany, budeme tam chodit, až za návštěvu církve bude hrozit vězení? Když teď máme doma 3 Bible a nečteme jí, budeme ji číst a znát, až bude zakázána? Když se teď stydíme veřejně vyznat Pána před lidmi, vyznáme ho až v médiích budou křesťané ponižováni a křesťan bude znamenat spíše nadávku, než chloubu? Když teď nedáme desátky, když máme všecho dost, dáme je, až budeme mít málo? Když teď děláme kompromisy s hříchem, přestaneme je dělat, až se hřích rozmůže a bude považován za normální a morální? A tak dále by se dalo pokračovat do nekonečna. Proto bychom měli přebývat ve svatosti a čistotě. Proto ta důslednost činit Boží vůli. Až příjdou doby, které popisují zjevení, kdo bude moci obstát? Ti, kteří budou připraveni. Ne jako pět pošetilých družiček, které zastihl ženich bez oleje. Čím blíže jsme Boha tím lépe pro budoucnost. Proto Bible klade tak nekompromisní oddanost Jemu. Je přece napsáno: Marek 13:22 Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Tak přesvědčivě bude znít lež, proto poznejme již dnes pravdu a zkoumejme písmo. Je to jako s naším výtahem. Je lépe být na tom lépe, než je minimum, tedy je nebezpečné zkoušet, kam až jde zajít na šedou plochu, aby to ještě nebyl hřích. Je lepší být na druhé straně, až se nabízí výraz "předimenzován". (Samozřejmě se jedná o řečnický obrat, jen zdánlivý jev, neboť nelze popisovat větší a menší křesťanství.)

Ještě jedn verš na závěr, který by nás měl vyburcovat: 1 Petrův 4:17 Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? `Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?´ Jakže to je psáno? - I spravedlivý bude stěží zachráněn!? Copak tento verš nedává dost vysoký standart? Kdo bude moci obstát? Výzva tedy zní: Přibližujme se Bohu, dokud k tomu jsou příznivé podmínky.

Abychom měli toto téma vyčerpávající, je nutno ještě zmínit jeden princip. Nejsme v tom sami! Boj s hříchem není lehký, ale Kristus nám dal nejlepší zbraň - svou krev. Nic nás neodloučí od lásky Kristovy. I když se zdá, že laťka je vysoko - Bůh nám daroval vše, co potřebujeme ke zbožnému životu. Jen díky milosti a důvěře Bohu a jeho slovu budeme moci obstát. Ne z vlastních sil! A kdybyste si z tohoto článku nezapamatovali nic, tak aspoň Kristova slova: "A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Bogdan Cienciala

Komentáře

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 30.11.-1, 00:00:00

Ahoj Bogdane, nemám na tebe jiný kontakt proto píšu tady. Jsem Lumír pastor z Příbora setkali jsme se v Příboře v záři na akci. Chci se zeptat vy by jste měli vystupovat v Příboře koncem května na slavnostech Freuda ? Dík. Lumír - email: lumir.a@volny.cz

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 30.06.2006, 18:18:02

Tak tohle tvé zamyšlení, Bogdane, mě dovedlo k zamyšlení a uvědomění si, jak velkou Boží milost potřebujeme na každý den.A taky jsem pocítila velikou vděčnost za to co pro mě Pán udělal, a že v to nejsem sama.Taky si pěkně brnknul na některé mé momentálně slabé stránky a za to ti dík.Moc dobrý článek.

Vložit komentář