01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Z našeho fóra: Jaká je nová Bible, překlad 21. století?

Bohuslav Wojnar

12.05.2009

Z našeho fóra: Jaká je nová Bible, překlad 21. století?

Tento rok je pro nás velmi vyjímečný, protože díky Bohu vznikly dva nové české překlady Bible. Samozřejmě překlad je vždy určitým kompromisem a více méně limitovanou snahou překladatelů o vyjádření toho, co je napsáno v originálu. Ideální je číst Bibli (jako i ostatní věci) v originálu. V případě BIble by to znamenalo Starý zákon v hebrejštině a aramejštině, Nový zákon pak v řečtině koiné. Většinaq z nás samozřejmě těmito jazyky nedisponuje, proto jsme závislí na pomoci překladatelů. Ve své době byla Bible kralická unikátním počinem, který Bůh velmi požehnal. Ekumenická BIble, ač dosti kritizovaná, dle mého názoru také přispěla k duchovnímu obživení v naší zemi v osmdesátých létech.

Jelikož jsme si mnozí uvědomovali určité nedostatky ekumenického překladu, přáli jsme si a modlili se za nějaký nový překlad. Tento rok byly naše modlitby dvojnásobněvyslyšeny. Projekt Nové bible kralické, nyní pod názvem Bible, překlad 21. století, má za cíl nám podat Bibli v co nejčtivější a nejsrozumitelnější podobě. Její překlad je tzv. dynamický, spíše než doslovný. Tzn. překlad myšlenky za myšlenku, ne slovo za slovem, jak to je u tzv. doslovných překladů.

Oceňuji to, že svého cíle tento překlad dosáhl (samozřejmě o stupni zdařilosti se dá diskutovat).  Je to překlad pro široké spektrum čtenářů, kteří, věřím, se sBibli skrze tento překlad seznámí. Je to skvělý překlad pro někoho, kdo bere Bibli poprvé do ruky.

Pak je zde (přesněji řečeno, za pár týdnů bude) další překlad, Český studijní překlad. Tento se zaměřuje spíše na ty, kteří chtěji mít jistotu, že s problematkou překladu každé věty a perikopy, jsou seznámení a překlad je co nejvíce doslovný, při zachování srozumitelnosti. Je to skvělý nástroj pro pastory, studenty a křesťany, kteří chtěji Bibli studovat, ne jen běžně číst.

Myslím, že je dobré mít minimálně dva překlady ve své knihovničce. Jeden víc doslovný a druhý víc čtivý, dynamický.

Zavěrem jen jedná poznámka ke katolickému vyjádření k Bibli21. Více méně bylo seriózní, nikdo nečekal, že tato BIble obdrží tzv. imprimatur, oficiální schválení pro liturgické použití. To mají myslím pouze Bible, na kterých vydání, se katolická církev spolupodílí. To neznamenáze strany katolické církve zpochybnění Bible21, pouze zařazení mezi ryze protestantské překlady. Myslím ovšem, že tam byla jedna nefér věta, která je pro laiky zavádějící. BYlo tam řečeno něco jako, že je to Bible neúplná. To zní velmi podezřele, jakoby překladatele si udělali libovolnou selekci. Tak to samozřejmě není. Bible21 je klasickou Bibli bez tzv. deuterokanonických knih, které i do katolické Bible byly zařazeny (kanonizovány) teprvé na tridentském koncilu v 16. století. V Bibli 21 je proto celý Starý zákon (žídovský Tanach) i celý Nový zákon, bez tzv. apokryfních knih. Reformace prostě nenásledovala katolického příkladu a nezařadila apokrify do kánonu Bible a zůstala u původního kánonu.

Trochu jsem se v tom úvodu rozepsal. Teď odpověď na Tvou otázku: Ano. Myslím si, že Bible21 je velmi dobrý překlad pro běžné každodenní čtení Bible. Jazykově se mi velmi líbí ekumenický překlad (hlavně Starý zákon). Na Český studijní překlad se velmi těším pro jeho preciznost a poznámkový aparát. Pro mé každodenní čtení ovšem používám English Standart Version a NET Bible s 60 tisíci překladatelskými poznámkami. Jazykově se mi nejvíc líbí Today\'s NIV anglický překlad a "můj" překlad z mládí, tj. Biblia Warszawska v polštině :-).

Stejně ten nejlepší překlad je ten, který skutečně pravidelně čteme. Nemusí být dokonalý, ale to je ten jediný překlad, který skutečně ovlivňuje náš život.

Přeji požehnaný den.

Komentáře

Vložit komentář