01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Proč kající bohoslužby za 2000 roků křesťanského antisemitismu?

Ludmila Hallerová

24.07.2009

Amen, říkám vám,  že cokoli jste NEUDĚLALI pro nejmenšího z nich, to jste neudělali PRO MNE. Takoví půjdou do věčných muk. (Mt 25,45-46)

 

Proč kající bohoslužby za 2 000 roků křesťanského antisemitismu?

 

            Ráda bych Vám pověděla, jak vznikla myšlenka kajících bohoslužeb za 2 000 roků křesťanského antisemitismu. Ten vznikl už v prvních stoletích chybnou „teologií náhrady“, jako by Židé byli navždy Hospodinem zavržení, patří jim jen soudy a všecko zlé, co je prorokované pro ně, když se odvrátí od Hospodina. Nový Izrael je údajně pouze Církev, které patří všecka krásná zaslíbení Starého i Nového zákona.

Bylo to při jednom ze zájezdů do Izraele, které jsem od roku 2002 již s 25 skupinami absolvovala jako zájezdy lásky a solidarity s Izraelem. Na okraji Jeruzaléma je Památník na oběti holocaustu, jehož součástí je tzv. údolí obcí, nebo také hřbitov obcí. Je to rozsáhlé území,  z ptačí perspektivy mapa Evropy, proměněné v bludiště mezi vysokými kamennými  sloupy, které jsou umístěné na území toho kterého evropského státu. Bylo nás několik, kdo jsme tam stáli před kamennými pomníky už neexistujících židovských obcí na území našeho státu.

           Hluboce se nás dotýkalo pomyšlení na těch 80 000 vyhaslých životů, na stovky již neexistujících židovských obcí, na kus navždy vymizelé zvláštní svébytné kultury, který navždy zmizel z naší země. Plakali jsme, když jsme každý našli jméno své obce, modlili jsme se za zbylé Židy u nás a za Izrael, který z toho popela se zrodil a trvá z Boží milosti, čekaje na vykoupení.  

            Jistě, byla to zrůdná nacistická ideologie o čisté rase, která hnala na smrt do plynu naše židovské spoluobčany a která chtěla mimo jiné také českými hlavami vydláždit Václavské náměstí v Praze. Podařilo se jí zlikvidovat  na 60 000 dalších našich občanů nežidovského původu… Ale! Copak jsme byli tak zahlcení vlastní bolestí, že jsme neviděli mizet tu dávnou kulturu z našich měst a obcí? Je tak málo těch, kdo se snažili nějak pomoci s nasazením vlastního života, kdo mají svůj strom a jméno v Háji spravedlivých v Jad Ha Šem!

            Jak je možné smýt tu vinu za to, co jsme NEUDĚLALI DOBRÉHO NEJMENŠÍM BRATŘÍM Pána Ježíše?

            Můžeme se připojit k výzvě Mariiných sester z roku 2001 a uspořádat kající bohoslužby za 2 000 roků křesťanského antisemitismu, který vyvrcholil v Lutherově Německu holocaustem, při kterém Hitler citoval nenávistná slova proti Židům dávných církevních otců a reformátora  Luthera.

První taková mezinárodní kající bohoslužba se konala v Jeruzalémě v březnu 2001 pod heslem: Zořte sobě úhor!  (Jr 4,3) Ano, tu špatnou setbu, která jako kletba visí také nad naším národem, je možné zlikvidovat jen hlubokou orbou pokání. Můžeme navštívit s kající skupinkou křesťanů všecka ta místa, kde už neexistují židovské obce, někde ani jediný Žid. A v některých můžeme uspořádat kající bohoslužby, tam, kde se najdou kající srdce, podobná Danielovu, který sám bez viny se kál za svůj národ.

            Průlomové byly DNY IZRAELE NA KLADNĚ v roce 2006, následovaly Pardubice v roce 2007, pak České Budějovice  a Terezín v roce 2008, v roce 2009 se našla skupina křesťanů, která touží pokáním otevřít nebe nad Českým Těšínem.

            Je naší touhou, aby to nebyla záležitost jen několika jednotlivců, ale aby na Pánem v mnoha ohledech v minulosti požehnaném Slezsku se odstranila i ta poslední překážka požehnání – naše vina v tom, co jsme dobrého NEUČINILI naším židovským spoluobčanům. Jak si mají ke své spáse zamilovat našeho Spasitele, Žida Ježíše Nazorejského, jak mají číst Nový zákon od Jeho žáků jako knihu  pro ně napsanou, když nebudeme činit pokání?

            Jsem Pánu Bohu vděčná za všecky, kdo se přidávají, jejichž srdce pláče se srdcem Božím a chtějí Ho potěšit láskou k Jeho vyvolenému lidu a pokáním za naši necitelnost v době, kdy se nenávist a zloba pokoušela vyhladit nositele budoucího požehnání pro svět, až se do Jeruzaléma ke svému lidu ve veliké moci a slávě vrátí se svojí  Církví židovský Mesiáš a náš Spasitel Pán Ježíš Kristus.

                                                                                                       Ludmila Hallerová

 

Konference o Izraeli s kající bohoslužbou se koná ve dnech 18. a 19. září se zajímavým programem.

Hlavní referent je Fredi Winkler z Izraele, Haifa – renomovaný průvodce Izraelem a důkladný znalec biblických proroctví.

Bližší informace na rimanovi@post.cz

Komentáře

Napsal/a: Ivan

Vloženo: 25.04.2012, 10:23:25

<p>Nekritická glorifikace etnického Izraele mě nepřekvapuje u lidí, kteří tam jako sestra Hallerová prožili kus života. Obávám se ale, že ani ona si nemůže dovolit dezinterpretovat Boží slovo, jak to vidím na citátu v záhlaví článku (srv.Mt 12,48-50). Problém autorky i jiných sourozenců v Kristu má jméno dispenzacionalismus. Je to omyl vzniklý z nedorozumění, navíc velmi nebezpečný.</p><p>Jestliže totiž připustím, že Bůh jedná v různých epochách s lidmi různě, nemám nikde záruku, že třeba od roku 1948 nebo od minulé středy není zas jiná epocha. Kromě toho mám na scéně dějin aspoň dvojí Boží lid, každý z jiné epochy, a musím se s tím vypořádat, nejspíš tak, že jeden z nich prohlásím za provizorní, dočasný a určený k zániku. V našem případě buď je povinen odejít etnický Izrael skrze genocidu (teologie náhrady), nebo církev skrze vytržení (darbyovská, letniční a mesianistická teologie). </p><p>Jenže - je Bůh vázán naší teologií? Co když je to jinak? Nepřevzali jsme jen katolické dogma, když tvrdíme, že Církev vznikla o letnicích?Neuděláme-li si v těch věcech jasno, může se nám snadno stát, že naletíme mj. na falešné vytržení, které nám, kdyby ženich prodléval, milerád podle našich představ naaranžuje Antikrist.</p>

Vložit komentář