01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Milí přátelé Izraele!

Fredi Winkler

24.07.2009

Nejznámější pohled na Jeruzalém je určitě z Olivové hory. Jaký úžasný pohled to kdysi musel být, když se přicházelo z Betánie přes Olivovou horu a najednou se otevřel výhled na Jeruzalém a na Chrám! Učeníci Pána Ježíše byli také uchvácení tou scenérií, když jeden z nich vyhrkl: „Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby! Ježíš mu řekl: „Vidíš ty veliké kameny? Nezůstane tu kámen na kameni. všechno bude zbořeno!“ (Mk 13,1-2)

Opravdu, ze svatyně nezbyl dnes jediný kámen, jsou zde jen zbytky opěrné zdi, kterou nechal zbudovat Herodes, aby mohl rozšířit chrámové nádvoří. Když se dnes díváme z Olivové na Chrámovou horu, vidíme pozlacenou kopuli muslimského Skalního dómu, který stojí přesně na místě, kde kdysi stával Chrám. Pro mnohé lidi jsou pohledy s tímto námětem pohoršením. Ale i my můžeme povědět s toutéž jistotou jako tehdy Pán Ježíš:  „Nezůstane tady kámen na kameni, který by nebyl zbořený.“ Při tom si klademe otázku stejnou, jako kdysi učedníci: Kdy to bude? A jaká budou toho znamení?

Z Olivové hory je však vidět ještě něco jiného, co je sice méně nápadné, než ta zlatá kopule Skalního dómu, zato však není menším pohoršením. Jedná se o Zlatou bránu. Dle židovské tradice má Mesiáš vejít do Chrámu východní branou. Tato tradice se opírá o slovo ze Za 14,4 a Ez 44,2-3.  Pro nás křesťany již přišel a Zlatou branou do Jeruzaléma vstoupil, když o Květné neděli jako pozdravovaný Mesiáš sem vjel z Betánie na oslíku, přesně jak to viděl Za 9,9. Je proto Zlatá brána povzbuzením pro ty, kteří očekávají, až se naplní zaslíbení o Jeho návratu. Bránu sice muslimové zazdili, aby prý zabránili vstupu židovského Mesiáše na Chrámovou horu. Ale ta zazděná brána  působí při pohledu na Jeruzalém jako připomínka odmítavého postoje lidí vůči Králi pravdy. Pán Ježíš řekl před Pilátem: „Sám říkáš, že jsem král...“ (J 18,37) Tehdy Pán Ježíš na Olivové hoře plakal nad Jeruzalémem, protože nepoznal, co mu slouží ku pokoji. Dnes vidíme, že se svět čím dál více uzavírá Králi pravdy a nechce poznat, co mu slouží ku pokoji. Pán Ježí však před Pilátem zvěstoval další, nadějnou a hlubokou pravdu, když řekl: „Kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ V té bezpodmínečné a nerozdělené lásce k Pravdě je zaslíbení věčné spásy.

V té lásce ke Králi pravdy s Vámi spojený Vás zdravím  srdečným  šalóm!

Váš Fredi Winkler

Komentáře

Vložit komentář