01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Slova písně: Cieszyn city of Joy - Reunited

13.09.2010

Slova písně: Cieszyn city of Joy - Reunited

" Znovusjednoceni" / "Reunited -- Song for Český Těšín"
Piano: Andrzej Molin
Vocals: Henryk Molin, Dorota Molin, Erica Louie
Lyrics: Erica Louie
Překlad: Dorota Molin

SLOVA: pdf k stažení

PÍSEŇ: mp3 ke stažení

 

Reunited – Song for Cesky Tesin                                    Znovusjednoceni

 

Been a while since I seen your face                                  Už je to dávno, co jsem naposledy zahlédl tvoji tvář,

My brother, is it you?                                                      Můj bratře, jsi to ty?

How far we’ve walked                                                      Kolik cest jsme prošli,

How much we’ve changed                                                Jak mnoho jsme se změnili.

Is there a reason why,                                                    Existuje snad nějaký důvod,

We’ve all come to this place?                                          proč jsme se všichni setkali na tomto místě?

 

 

Where the river runs through the town                              Kde řeka utíká městem

And the sun shines over the hills                                     A sluneční paprsky šimrají vrcholky kopců,

Where the flowers are as fields of gold                             Kde květiny se skví jako zlatá pole

In this place.                                                                 Na tomto místě.

 

 

There’s a well that never runs dry                                   Je pramen, který nikdy nevyschne,

There are mountains that reach to the skies                    Jsou hory, které sahají k nebesům,

There’s a promise that faith will arise                              Je zaslíbení, které pozvedne víru

In this place.                                                                Na tomto místě.

 

Father, I have known You,                                            Otče, znal jsem Tě kdysi,

Once or maybe vaguely                                                Ale snad jen matně,

I have traveled far and wide                                          Projel jsem zemi křížem krážem,

Lived my days without You                                            Své dny jsem prožil bez Tebe.

But what have I lived for?                                              Ale pro co jsem vlastně žil?

What have I achieved?                                                 Čeho jsem dosáhl?

 

 

And Father I’m ready,                                                         Otče, jsem připraven

To come back to You                                                          Vrátit se k Tobě.
I know Your grace is greater,                                               Vím, že Tvá milost je větší,

Than what I’ve done,                                                          Než to, co jsem učinil

And what I’ll do.                                                                 A co učiním.

 

 

Father I am here now                                                       Otče, tedˇ stojím zde,

I have learned there’s a better way                                    Poznal jsem lepší cestu

All I sought was vanity                                                     Tápal jsem v samé marnosti,

Now I’m back and I wanna stay                                         Tedˇ jsem se vrátil a toužím tu zůstat.

 

 

And Father I’m ready,                                                          Otče, jsem připraven

To come back to You                                                          Vrátit se k Tobě.

I know Your grace is greater,                                                Vím, že Tvá milost je větší,

Than what I’ve done,                                                          Než to, co jsem učinil

And what I’ll do,                                                                  A co učiním.

 

My brother, here I am                                                      Můj bratře, stojím zde,

Look not at the years,                                                      Nehledˇ na léta,

Look not at the difference,                                                Na to, co nás dělilo.

Only that we’re together again                                           Hlavní je, že jsme znovu spolu

And we can do as Father said                                            A můžeme konat vůli Otce.

 

 

There’s a city that needs repair                                         Toto město potřebuje obnovu,

I’ve been waiting to meet you there.                                 Očekávál jsem zde váš návrat.

Do you remember what our Father said?                            Vzpomínáte, co řekl náš Otec?

That we’d build this city again,                                          Že znovu vystavíme toto město

And make it ours?                                                           A ono se stane naším vlastnictvím.

 

 

There’s a joy that no one can take                                  Existuje radost, kterou nám nikdo nevezme,

It’s a joy our Father can give                                          Je to radost, kterou dává náš Otec.

We’ll bring this joy into people’s hearts                            Touto radostí zavlažíme lidská srdce

In this place called Cesky Tesin                                      Ve městě nazvaném Český Těšín.

 

 

 

Cesky Tesin, city of joy                                                  Český Těšín, město radosti,

City of hope, where we’ll meet the Father                         Město naděje, kde se setkáme s Otcem,

City of life, city of peace                                                Město života, město pokoje,

City where the Lord will always be                                    Město, kde Pán bude navždy přebývat.

 

 

Cieszko

Leszko

Mieszko

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Vložit komentář