01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

BigBrother nebo VyVolení

Ing. Jindřich Novák

01.11.2005

BigBrother nebo VyVolení

Nedávno jsem seděl doma a hrál si se svým synem, už se stmívalo, moje žena byla na zkoušce chval a mě napadlo, že se podívám na regionální zprávy v televizi. Zapnu televizi a vidím mladé polonahé slečny zahalené dýmem z cigaret, hovořící, či lépe řečeno nadávající si s totálně opilými kluky. O pořadech typu BigBrother a VyVolení vím už delší dobu, ale teď mě to doslova omráčilo. Možná je to tím, že to nesleduji. Začal jsem přemýšlet nad tím, že by možná bylo dobré si stěžovat na tento typ pořadů na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, jak to udělalo už mnoho lidí. Vzápětí jsem si ale vzpomněl na Bibli, kde se píše o posledních časech, kdy mnozí odpadnou od víry, kdo je špatný, ten bude ještě horší, o špatných vztazích mezi dětmi a rodiči? Říkám si, že psát nějaké stížnosti je asi zbytečné, vždyť víme, jaké to musí být. Ale pak mě napadlo, že máme být světlem a solí a sůl není příjemná chuť, když ji jíme samostatně. Hmm. Ale najednou mi v mysli zazněl verš z Jakuba: "Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Bylo to tak mocné, jak nějaký vnitřní hlas a stále se mi to připomínalo až do neděle, kdy mě "usadil" pastor, který před kázáním řekl, že by bylo dobré v těchto otázkách nemlčet. To už bylo na mě moc a sedl jsem a napsal dopis:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Krátká 10 100 00 Praha 10

Věc: Vyjádření nesouhlasu s vysíláním televizních reality show typu "Big Brother" a "Vyvolení"

Vážená Rado pro rozhlasové a televizní vysílání, chtěl bych tímto vyjádřit nesouhlas s vysíláním televizních reality show typu "Big Brother" a "Vyvolení" a zároveň na Vás apelovat, abyste zabránili jejich vysílání. Jelikož z médií vím, že podobných dopisů dostáváte velké množství, nechci Vás zatěžovat dlouhým čtením a pokusím se jen zkráceně vyjádřit důvody, jež mne vedly k napsání tohoto dopisu.

1) Nesouhlasím s "vyráběním" negativních idolů. Výše jmenované pořady, podle mého názoru, se specielně zaměřují na vytváření hrdinů (idolů) z osob, jejichž chování je na velice nízké morální úrovni. Tento postup je destruktivní pro vývoj morálních zásad zejména mladých lidí (děti a dospívající mládež). Nemohu souhlasit, aby v naší zemi, postavené na křesťanských základech, jejíž "celebritami" byli moravští věrozvěstové Cyril a Metoděj, Jan Hus, Jan Ámos Komenský a mnoho dalších významných morálních pilířů, byli v současné době idoly jako pornohvězdy, alkoholici a transvestité.

2) Nesouhlasím s otevřenou prezentací vulgarit, sexu a návykových látek. V těchto pořadech je před desátou hodinou večerní otevřeně ukazována nahota, mluví se zde o nevázaném sexu, mluví se zde vulgárně ("vypípnutí" vulgarit nestačí, spíše podnítí fantazii) a požívá se zde ve velké míře alkohol a kouří cigarety.

3) Nesouhlasím s posouváním hranic morálních zásad. Cílená propagace alkoholu, nevázaného sexu a homosexuality posouvá zásady i starší generace nežádoucím směrem. Podle statistik jsou homosexuálové 4% menšinou a nevidím důvod jejich počet jakkoli, i když osobně proti nim nic nemám, mediálně zvětšovat.

Apeluji na Vás, jakožto na jedinou instituci, která je oprávněna zasáhnout. Máte velkou zodpovědnost a Vaše rozhodování má vliv na vývoj morálky v této zemi. Jsem sice rád, že jste již v této věci zasáhli, na základě mnoha negativních ohlasů, ale myslím si, že tento "zásah" je pro televizi zanedbatelnou položkou a nedonutí (vidím, že nedonutil) je jednat. Pokud pojedu rychle autem a policisté mě trestají, už nyní, před příchodem nového přísnějšího zákona, si napodruhé dobře rozmyslím, jestli se mi vyplatí takto jet, jelikož výše pokuty je v nezanedbatelném poměru k mému měsíčnímu příjmu.

S přátelským pozdravem Ing. Jindřich Novák Dat. narození: 6. 11. 1972

V Českém Těšíně 16. 10. 2005

Proč to otiskuji? Protože jsem prožil, že nemám být potichu. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. To je verš, který mě přesvědčil. Vím, že kdybych to neudělal, měl bych hřích.

Komentáře

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 29.01.2006, 11:28:19

Vážení spoluobčané, podobně jako pana ing. J. Nováka i mne ovlivnily hned dvě náhody a výsledkem je m.j. tato promluva k vám. Poprvé jsem náhodně vyslechl pořad v rozhlase o podnikateli Petru Czaschovi a jeho boji proti korupci, druhá náhoda pak byla shlédnutí pořadu v TV o vašem Křesťaském centru, který mne přivedl na vaše www stránky. Podobně pan Petr Czasch mne přivedl na www stránky Hnutí za přímou demokracii (HzPD). Po přečtení dopisu pana ing. Nováka mne napadlo, že vaše Křesťanské centrum a HzPD mají jeden zásadní společný rys - boj proti nepravostem a hříchům tohoto světa. Proto si dovoluji obrátit se na vás dopisem, kterým se HzPD obrací na všechny občany, kterým není lhostejný neutěšený stav věcí věřejných v našem státě. Společně to dokážeme Od státu stran ke státu občanů Otevřená výzva všem občanům Jednání politických stran je pro mnohé z nás velkým zklamáním. Místo věcného řešení našich společných problémů se politikové věnují především svým stranickým a osobním zájmům a celý systém je prorůstán korupcí. Pro skutečné požadavky občanů je současný systém vlády stran naprosto neprůchodný. Je nutné najít východisko z této situace. Podle našeho společného přesvědčení je nejlepším řešením posílení vlivu občanů na náš politický systém. Občané jsou také jediným zdrojem moci v našem státě, kterou ve volbách politikům jen dočasně propůjčují. Občané samotní však mají největší zájem na: 1)důsledném vymýcení korupce z našeho veřejného života 2)ochraně životního prostředí 3)optimálním řešení rozvoje měst a obcí 4)důsledné ochraně lidských a občanských práv 5)sociální spravedlnosti 6)kulturním, vzdělanostním a hospodářském rozvoji našeho státu a mnoha dalších věcech našeho společného zájmu. K tomu je však nutné získat legální nástroje k prosazení těchto společných zájmů, které nám dosud citelně chybí. Obracíme se proto na všechny občany, občanské iniciativy i politické strany s výzvou ke společnému úsilí za jejich prosazení do našeho právního systému. Za takové nástroje považujeme instituty přímé demokracie, mezi něž patří zejména: 1)právo občanů na vyvolání referenda od úrovně obce, města a kraje až po úroveň celostátní 2)přijetí závaznosti referenda pro všechny dotčené orgány 3)zrušení podmínky povinné minimální účasti na referendu, při němž musí platit stejné zásady jako při každém jiném hlasování občanů 4)přímá volba starostů, primátorů a prezidenta s jejich odvolatelností hlasováním občanů kdykoliv 5)odvolatelnost všech volených zástupců hlasováním občanů, a to kdykoliv. Naše úsilí se ovšem nesmí zastavit na hranicích našeho státu. Vyjadřujeme v této souvislosti naši podporu sjednocování Evropy, ale požadujeme, aby i toto sjednocování bylo založeno na výše uvedených principech přímé demokracie. Věříme, že společným úsilím všech zainteresovaných občanských iniciativ i občanů samotných se tento sytém nakonec podaří v naší zemi prosadit. Naše stránky: www.pdemokracie.ecn.cz www.demokracie.info autor: Pavel Szalbot, Třinec, pavszal@seznam.cz

Vložit komentář