01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Pastorace Jonáše - Středisko Teen Challenge Šluknov

Petr Král

24.01.2007

Většina z nás zná velmi dobře příběh Jonáše, muže, který prošel břichem ryby. Chtěl bych se krátce zabývat tím, o čem tento příběh je z hlediska našeho postoje k lidem, kteří svůj život postavili na takových principech, které v konečném důsledku vedou k sebezničení. Pokud se podíváme kolem sebe a konfrontujeme situaci dnešního světa se situací města Ninive, nenajdeme mnoho rozdílů. Bible je v popisu situace skoupá, "zlo, které páchají vystoupilo před mou tvář". Nechci zde popisovat co je ono zlo. Bylo by to zbytečné. Co je podstatné? Boží odpověď. Bůh poslal Jonáše, aby odhalil lidem veměstě důsledky jejich jednání.

To, co je důležité, je, že Bůh nebyl lhostejný k situaci, ve které se Ninivští nacházeli. Byl zapojen. Nejen, že to viděl, ale také jednal, měl plán. Záleželo mu na nich. Nechtěl vidět sebezničení Ninivanů. Jonáš Ho ve svém rozhořčení nazývá "Bůh milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, kterého jímá lítost nad každým zlem"... a tím zdůvodňuje svou neochotu angažovat sám sebe. Možná si říkal "to není moje starost", nebo, "sami ať si nesou důsledky" možná měl prostě jenom strach.

Když před svým posláním utíkal na lodi do Taršíše dokonce tvrdě usnul, aby nemusel čelit Božímu volání ke změně postoje. Jistě není to bezpečné jít do Ninive, vidět zlo, ale také bolest, samotu, strach… Vidět vlastní omezenost, selhání. Přesto Bůh Jonáše potřeboval a myslím si, že celý příběh je více než o Ninive o nás křesťanech. O našich postojích, angažovanosti, o tom jakýma očima se na problémy tohoto světa díváme. On je stále zapojen, hledá dnešní Jonáše, kteří nebudou však před Jeho povoláním utíkat.

Petr Král
Středisko Teen Challenge Šluknov

Výňatek z Bulletinu střediska Teen Challenge Šluknov "Na cestě k lidem"

Stránky střediska: www.bullet–in–cz.estranky.cz

Národní stránky Teen Challenge: www.teenchallenge.cz

Komentáře

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 24.01.2007, 22:04:03

T.C. hledá pracovníky??

Napsal/a: Benjamin

Vloženo: 25.01.2007, 09:39:16

Už se moc těším ? vše nasvědčuje tomu, že možná budeme mít návštěvu Teen Challenge ve sboru ? nějak tak kolem března. Heh, vzpomínám si jak ještě byla u nás celá ta parta z Tyry a seděli vždy ve předu a občas jsme slyšeli od nich svědectví ? bylo to super. Bylo úžasné i jak jsme loni byli s mládeží v Dětském centru v Praze...rád bych něco takového zopakoval :D ... ... Heh, pracovníků není nikdy dost...ale to je docela Biblický názor: \\\"Matouš 9:36 A když hleděl na zástupy, slitovalo se mu jich, že byli tak opuštěni a rozptýleni jako ovce, nemajíce pastýře. Tedy dí učedníkům svým: Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žni, ať vypudí dělníky na žeň svou.\\\" Benjamin

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 27.01.2007, 19:47:40

hledá, nehledá, jde spíše o to, že potřební jsou vždycky mezi námi, no těm mezi ploty, těm, kteří jsou jaksi vyloučení, se sloužit nechce, že? proč asi Jonáš mizel na druhou stranu... Bůh hledá... TC to nevím, kám pluje tvoje loď... Petr K.

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 27.01.2007, 19:49:02

TC nevím jestli hledá, ale otázkou je, kam pluje tvoje loď... (mělo být - oprava)

Napsal/a: ditka

Vloženo: 08.02.2007, 09:05:58

ale podle mě šlo stejně o to, že Bůh chtěl proměnit Jonáše (on Jonáš už od začátku dobře věděl, že tam nechce jít právě proto, aby se náhodou ti zlí lidé neobrátili a Bůh svůj soud neodložil...)Bůh mu to chtěl \"vysvětlit\" na příkladu toho křoví, které nad Jonášem uschlo, když seděl a čekal na to, kdy to \"divadlo\" - oheň a síra z nebe na Ninive - začne...ale nevím, jestli se to tak úplně povedlo. Jonáš byl na Boha děsně naštvaný, že ke slíbenému soudu nedošlo. To jsme my, \"křesťané\", často - plní zášti a hněvu ještě svatějšího, než je Svatý Bůh...

Napsal/a: nepřihlášeny uživatel

Vloženo: 12.02.2007, 18:35:46

je to tak!<i>.</i>

Napsal/a: ditka

Vloženo: 13.02.2007, 07:50:15

a pokud jde o prostou odpoveď na první otázku, odpoveď zní: ano, TC hledá pracovníky.

Napsal/a: must161

Vloženo: 22.01.2014, 15:11:49

vy sste se snad vsichni zblaznily?

Vložit komentář