01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Zde máte k dispozici články tříděné do kategorií, které můžete komentovat pomocí Komentářů dole pod každým článkem.

Převzato z našeho fóra: Jak začít se studiem Bible?

Bohuslav Wojnar

24.04.2008

Převzato z našeho fóra:  Jak začít se studiem Bible?

Zdroj: stock.xchng

Zdravím všechny, ale obzvlášť Zbyszka! Když ses ptal, jak začít se studiem Bible, tak jsem si říkal, že bych si s Tebou rád o tom promluvil. Těším se, až se nám to někdy podaří. Jinak,myslím, že poslouží více lidem takové malinké shrnutí. Základem pro studium Bible je přečíst si ji pěkně popořádku, od Genesis po Zjevení, verš za veršem. Každý křesťan by to takhle měl udělat, aby získal celkový obraz (z ptačí perspektivy). U toho je dobré se příliš nezastavovat na detailní studium. Pouze si poznamenat věci, které člověka osloví, nebo jsou nejasné, pro další studium. Nejlepší je samozřejmě (a stále je dost křesťanů, kteří to takhle dělají) takto číst Bibli každý rok. Ale to už je náročné na čas i na sebekázeň. Pak je dobré používat druhý způsob, a to je studium (to první bylo čtení :?) U studia Bible je mnoho způsobů a přístupů, které je možné využit.

Nejpřirozenější je věnovat se jednotlivým úsekům Písma (spíše podle perikop, ne podle veršů a kapitol), zpravidla nějaké slovo, které se týká věci, která Tě zaujala, nebo kterou si potřebuješ ujasnit. Pak je dobré použit zásadu, že Písmo je nejlepším komentářem Písma. Když se něco zdá nesrozumitelné, je dobré najít jiné úseky Písma, které mluví ke stejné problematice. Tady je velmi užitečný nástroj konkordance a systém odkazů. Většina softwarových Biblí (ať třeba freewarový Theophilos, nebo Libronix Library System (Logos) za tisíce Kč) má různé systémy odkazů a konkordancí. Zásada církve je: nejasné úseky vidět ve světle těch jasných a zřejmých. Naopak zásada různých sekt se dá shrnout: nejasná místa co nejvíce zdůraznit (jimi zpochybnit ta jasná) a vždy pak nabídnout své bizarní vysvětlení (to je také metoda ďábla, když pokoušel Ježíše na poušti). Dále je dobré studovat Bibli tématicky a použit k tomu nějaký vhodný kurz (třeba ICI University). Je to dobré pro určitý systematický vhled do daných tématických okruhů a možnost srovnání svých poznatků s obecněji přijatým vyučováním církve. Vždy je dobré pamatovat na to, že za ty 2000 let (u Starého zákona to je ještě o další tisíce let více) už tady bylo mnoho těch, kteří znali Bibli lépe, než já. Mně to vždy vede k určité pokoře v přístupu k Písmu a uvědomuji si, že každý verš prošel celou škálou vysvětlení a přístupů, většinou lidí, kteří znají původní originální jazyk a studiu Písma zasvětili celý svůj život. Je dobré se proto seznámit s jejich poznatky, což můžeme učinit prostřednictvím dobrých, podtrhuji dobrých, komentářů. Ale to už je nad rámec této diskuze.

Závěrem, jak čtení, tak studium je nutné činit v postoji modlitby a pochopení, že Bible je živým neomezeným Božím slovem, které je podáno skrze lidskou omezenou nádobu rpo nás, ještě omezenější lidi :?). V Bibli není vše, co bychom chtěli vědět, ale vše, co potřebujeme vědět, abychom mohli být spasení. Přeji všem hezký den, třeba u studia Bible :?) a ještě jednou zdravím Zbyszka.

Komentáře

Vložit komentář