KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Jozue versus Jericho

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

14.04.2019

Jozue byl Ježíšův jmenovec. Co to pro nás znamená?

Záznam už brzy...

Káleb versus zvědové

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

07.04.2019

Audio záznam: stáhni

Co víme? V očekávání požehnané naděje

Bohuslav Wojnar

SÉRIE V očekávání požehnané naděje

02.04.2019

Audio záznam: stáhni

V očekávání požehnané naděje

Přednáška: Co víme? 

Společné setkání skupinek za účelem shrnutí a prodiskutování tématu eschatologie, které se v poslední době objevovalo v mnoha kázáních u nás ve sboru.  

Diskuzi k přednášce

najdete zde: http://www.kctesin.cz/download/kazani/02-04-2019_Eschatologie_Diskuze.mp3

Tři zvolání Ducha svatého

Pavol Strežo

31.03.2019

Audio záznam: stáhni

Jednotlivci a přece společenství

Stanislav Bocek

24.03.2019

Audio záznam: stáhni

Zadarmo a nejdražší

Jindřich Novák

17.03.2019

Audio záznam: stáhni

Biblické texty: Matouš 13, 44-46

Ježíšova snídaně

Aleš Cichy

10.03.2019

Audio záznam: stáhni

Evangelium Jana 21,1-19KC Č. Těšín - Aleš Cichy 

Áron versus zlaté tele

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

03.03.2019

Audio záznam: stáhni

Biblické texty: Exodus 32,1 - 8; Exodus 32,15 - 22; 1. Tes 4,13 - 5,11


#CruciformLife

Izrael versus národy

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

24.02.2019

Audio záznam: stáhni

Biblické texty: Exodus 12,29-3; Exodus 19,1-6; Římanům 9,1-18


#CruciformLife 

Důvěra

Petr Ministr

17.02.2019

Audio záznam: stáhni