KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Rút versus Noemi

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

02.06.2019

Audio záznam: stáhni

Proč Rút versus Noemi? Protože často to tak je. Tchyně versus snacha, snacha versus tchyně. To, že to tak v případě Noemi a Rút nebylo, je názorným příkladem Božího působení v životě obou těchto žen.
Rozhodnutí Rút následovat Noemi v její cestě zpět ke svému lidu, nebyl jen zdvořilostní kompromis, ale rozhodnutí víry.

Přivede nás do této země a dá nám ji

Benjamin Wojnar

26.05.2019

Neneseš jméno Hospodina, Boha tvého, nadarmo...

Lukáš Chlebus

19.05.2019

Audio záznam: stáhni

Exodus 20,7

 

Duch svatý a misie

Jozef Brenkus, jun.

12.05.2019

Audio záznam: stáhni

Samson versus Otníel

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

05.05.2019

Audio záznam: stáhni

Kniha soudců 13. - 16. kap.

Gedeon versus přesila

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

28.04.2019

Audio záznam: stáhni

Kniha soudců 6. - 7. kap.

Vzkříšení má dopad

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Velikonoce

21.04.2019

Audio záznam: stáhni

Dnes velikonoční kázání

Jozue versus Jericho

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

14.04.2019

Audio záznam: stáhni

Jozue byl Ježíšův jmenovec. Co to pro nás znamená?

Káleb versus zvědové

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Život formovaný křížem

07.04.2019

Audio záznam: stáhni

Co víme? V očekávání požehnané naděje

Bohuslav Wojnar

SÉRIE V očekávání požehnané naděje

02.04.2019

Audio záznam: stáhni

V očekávání požehnané naděje

Přednáška: Co víme? 

Společné setkání skupinek za účelem shrnutí a prodiskutování tématu eschatologie, které se v poslední době objevovalo v mnoha kázáních u nás ve sboru.  

Diskuzi k přednášce

najdete zde: http://www.kctesin.cz/download/kazani/02-04-2019_Eschatologie_Diskuze.mp3