Co víme? V očekávání požehnané naděje

Bohuslav Wojnar

02.04.2019

Audio záznam: stáhni

V očekávání požehnané naděje

Přednáška: Co víme? 

Společné setkání skupinek za účelem shrnutí a prodiskutování tématu eschatologie, které se v poslední době objevovalo v mnoha kázáních u nás ve sboru.  

Diskuzi k přednášce

najdete zde: http://www.kctesin.cz/download/kazani/02-04-2019_Eschatologie_Diskuze.mp3