Elijáš versus Baalovi proroci

Bohuslav Wojnar

23.06.2019

Audio záznam: stáhni

DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Život formovaný křížem

Rút versus Noemi

02.06.2019

 
 
 

Izák versus Izmael

11.11.2018

 

Sára versus Hagar

04.11.2018

Abraham versus Lot

28.10.2018

 

Kain versus Ábel

09.09.2018