Syn člověka

Bohuslav Wojnar

25.12.2019

Audio záznam: stáhni

Biblické texty: Žalm 2; Daniel 7:13-14; Lukáš 1:30-33; Jan 3:13-18; Jan 5:26-29

Proč Pán Ježíš nejčastěji o sobě mluvil jako o Synu člověka? Co nám tím chtěl sdělit? Pravda je velkolepější, než si většina z nás dokáže představit.
O tom právě je toto vánoční kázání.

DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Syn člověka