01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Jsem, který jsem

Jindřich Novák

12.08.2018

stáhni (37,61 MB)

Biblické texty: Koloským 1,16-19; Jan 10,36; Židům 6,20; Matouš 10, 34-39

Zkoumáte Písma ...a ty svědčí o mně

Bohuslav Wojnar

29.07.2018

stáhni (42,38 MB)

Jan 5,15-47

Davidovo srdce

Bogdan Walek

15.07.2018

stáhni (37,25 MB)

Video: https://youtu.be/g9r0I1Q8z00

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu

Lukáš Chlebus

08.07.2018

stáhni (43,82 MB)

List Židům 11,6

Jan 20,27–28

Lukáš 18,8

Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení

Bohuslav Wojnar

01.07.2018

stáhni (44,02 MB)

List Filipským 3,7-11

Video: https://youtu.be/jTPLY-XMM2o 

Šlépěje ve tvaru kříže

Bohuslav Wojnar

24.06.2018

stáhni (43,63 MB)

1. List Petrův 2,19-25

Video: https://youtu.be/WJYbbfT2umY

Království ve tvaru kříže

Bohuslav Wojnar

10.06.2018

stáhni (50,08 MB)

Lukáše 9,23–26

List Filipským 2,5–11

Video: https://youtu.be/yOJQA33F-60 

V poznání Boha je moc

Sarah Liberman

03.06.2018

stáhni (41,53 MB)

Ozeáš 6,1-3

Video:  https://youtu.be/bQoTo9ofUJY

 

Lakmusový papírek

Jindřich Novák

27.05.2018

stáhni (38,4 MB)

Lakmusový papírek

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.  J 13,35 

Církev živého Boha

Bohuslav Wojnar

06.05.2018

stáhni (55,05 MB)

1. List Timoteovi 3,14-15 

Video: https://youtu.be/XkRUUC64C5o