01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

předchozích 10
1 2 3 .. 45

Duchem choďte ...ale jak se to dělá? - série kázání

1. Duchem choďte... ale jak se to dělá?

Bohuslav Wojnar

21.08.2016

stáhni (26.69 MB)

1. díl mini série

 

Ezechiel 36:23-27

Římanům 8:1-9

Galatským 5:16-26 

2. Duchem choďte... ale jak se to dělá? 2

Bohuslav Wojnar

04.09.2016

stáhni (25.02 MB)

2. díl mini série

 

Ezechiel 36:23-27

Římanům 8:1-9

Galatským 5:16-26 

2 Korintským 5:17  

Galatským 5:16–26  

Galatským 6:15   

3. Duchem choďte... Co tomu brání? A nezarmucujte Ducha Svatého Božího

Bohuslav Wojnar

11.09.2016

stáhni (32.34 MB)

3. díl mini série: Duchem choďte

Duchem choďte... Co tomu brání?
A nezarmucujte Ducha Svatého Božího 

 

Genesis 6:5–8
Žalm 78:35–41
Žalm 95:7–10
Izajáš 63:7–10
Jan 1:32-34
Efezkým 4:30-5:4 

4. Duchem choďte... Ducha neuhašujte.

Bohuslav Wojnar

18.09.2016

stáhni (35.79 MB)

4. díl mini série: Duchem choďte

Duchem choďte... Co tomu brání? 
Ducha neuhašujte. 

 

Leviticus 9:22–24, 10:1-3
Matouš 5:15–16
Židům 12:28–29
1 Corinthians 12:1–11
1 Tesalonickým 5:16–24

Duchem choďte... ale jak se to dělá?

Od dětství přece znáš svatá Písma...

Lukáš Chlebus

28.08.2016

stáhni (31.67 MB)

 

2.Timoteovi 3:14-17
Přísloví 22:6 

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí

Stanislav Bocek

14.08.2016

stáhni (21.41 MB)

Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí
Stanislav Bocek 

Smysl manželství

Jindřich Novák

07.08.2016

stáhni (21.21 MB)

Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.
(Př 27,5)
Jindřich Novák 

Úhel pohledu na úspěch, aneb zamyšlení nad úspěchem na základě různých biblických příběhů

Beno Wojnar

31.07.2016

stáhni (22.74 MB)

Poznámky (2.02 MB)

Úhel pohledu na úspěch,
aneb zamyšlení nad úspěchem na základě různých biblických příběhů 

 

 

Vytrvalost

Jason Vana

24.07.2016

stáhni (13.84 MB)


http://igniteyourcampus.com/
http://www.jasonvana.com/ 

Skutky 26: Ještě než to Petr dořekl...

Bohuslav Wojnar

17.07.2016

stáhni (22.48 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 26. | Skutky 10:37-48

Ještě než to Petr dořekl...

#pribehpokracuje

 

Skutky 25: V každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí

Bohuslav Wojnar

10.07.2016

stáhni (22.31 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 25. | Skutky 10:21-48

V každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí

#pribehpokracuje

 

Skutky 24: Otevřené nebe

Bohuslav Wojnar

03.07.2016

stáhni (24.93 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 24. | Skutky 10:1-48

Otevřené nebe

#pribehpokracuje

 

Skutky PP23 Vstaň a ustel si!

Bohuslav Wojnar

26.06.2016

stáhni (803 KB)

Poznámky (605 KB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 23. | Skutky 9:32-43

Vstaň a ustel si!

#pribehpokracuje

Omlouváme se tímto, že audio-záznam tohoto kázání není k dispozici. Je možné si stáhnout krácený text ve formátu pdf.