01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Skutky 35: Člověk míní, Pán Bůh mění...

Bohuslav Wojnar

26.02.2017

stáhni (32.55 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 35. | Skutky 15:36 – 16:10 

Skutky 35: Člověk míní, Pán Bůh mění… 

Video záznam: https://youtu.be/8OMxRo_oKno
Audio záznam: www.kctesin.cz/download/kazani/17-02-26_Skutky_35_Clovek_mini.mp3
 
#pribehpokracuje

Skutky 34: Došlo k velkému sporu

Bohuslav Wojnar

19.02.2017

stáhni (31.05 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 34. | Skutky 15:1–35

Skutky 34: Došlo k velkému sporu

Video záznam: https://youtu.be/vI_AtVX9p8w
Audio záznam: www.kctesin.cz/download/kazani/17-02-19_Skutky_34_Konflikty.mp3


#pribehpokracuje

Skutky 33: Ověnčení býci slávy? ...nebo kamení zloby?

Bohuslav Wojnar

12.02.2017

stáhni (30.88 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 33. | Skutky 14:1–28

Skutky 33: Ověnčení býci slávy? …nebo kamení zloby? 

Video záznam: https://youtu.be/b2UtjyDtdBA
Audio záznam: http://www.kctesin.cz/download/kazani/17-02-12_Skutky_33.mp3

#pribehpokracuje

Skutky 32: ...Stále naplňováni radostí a Duchem Svatým.

Bohuslav Wojnar

29.01.2017

stáhni (26.27 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 32. | Skutky 13:13-52

Skutky 32: ...Stále naplňováni radostí a Duchem Svatým. 

Video záznam: https://youtu.be/2XXMLxb11tU
Audio záznam: http://www.kctesin.cz/download/kazani/17_01_29_Skutky_32_Naplnovani_radosti.mp3

#pribehpokracuje

V tomtéž smýšlení, v tomtéž úsudku

Bohuslav Wojnar

22.01.2017

stáhni (30.98 MB)

V tomtéž smýšlení, v tomtéž úsudku
1 Korintským 1:4-17

kazatel: Bohuslav Wojnar

audio: www.kctesin.cz/download/kazani/17-01-22_V_tomtez_smysleni.mp3

video: https://youtu.be/9WdIcmWf_WI 

Dám tě za světlo národům

Bohuslav Wojnar

08.01.2017

stáhni (30.11 MB)

Dám tě za světlo národům
Izajáš 49:6, Hab 13:34-35, Jan 17:22-23

kazatel: Bohuslav Wojnar 

Audio: http://www.kctesin.cz/download/kazani/17-01-08_Za_svetlo_narodum.mp3 

Video:https://youtu.be/dMnbCAL_kR8

 

Kde je ten narozený král Židů?

Bohuslav Wojnar

25.12.2016

stáhni (25.22 MB)

Kde je ten narozený král Židů?

Král Herodes se velmi rozrušil při zprávě, že se narodil král Židů – Mesiáš. Nebylo to kvůli tomu, že by špatně pochopil význam oněch prvních Vánoc, ale právě naopak, protože až moc dobře pochopil, co to znamenalo.

Svět velmi dobře pochopil, kdo přišel o Vánocích. Že se narodil ten, kdo si nárokuje Davidův trůn. To, co mocní tohoto světa nepochopili bylo, že jeho trůnem zde na zemi bude kříž. Ale to ještě nebyl konec tohoto příběhu. Konečné dějství je teprve před námi.

Kazatel: Bohuslav Wojnar

Audio: www.kctesin.cz/download/kazani/16-12-25_Kde_je_ten_kral.mp3
Video: https://youtu.be/vX8IvUJ6D5w
www.kctesin.cz

Selhání a pokání

Láďa Chaloupka

18.12.2016

stáhni (20.39 MB)

Advent

Stanislav Bocek

04.12.2016

stáhni (16.88 MB)

Skutky 31: Ohromen Pánovým učením

Bohuslav Wojnar

27.11.2016

stáhni (29.16 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 31. | Skutky 13:4-12

Skutky 31: Ohromen Pánovým učením

Video záznam: http://youtu.be/MR5H-Jx-HTU
Audio záznam: http://kctesin.cz/download/kazani/16-11-27_Skutky_31_Ohromen.mp3 

#pribehpokracuje