01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Selhání a pokání

Láďa Chaloupka

18.12.2016

stáhni (20.39 MB)

Advent

Stanislav Bocek

04.12.2016

stáhni (16.88 MB)

Skutky 31: Ohromen Pánovým učením

Bohuslav Wojnar

27.11.2016

stáhni (29.16 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 31. | Skutky 13:4-12

Skutky 31: Ohromen Pánovým učením

Video záznam: http://youtu.be/MR5H-Jx-HTU
Audio záznam: http://kctesin.cz/download/kazani/16-11-27_Skutky_31_Ohromen.mp3 

#pribehpokracuje

Věrnost

Jindřich Novák

20.11.2016

stáhni (23.32 MB)

Věrnost

Skutky 30: Po půstu a modlitbách...

Bohuslav Wojnar

13.11.2016

stáhni (33.33 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 30. | Skutky 13:1-4

Skutky 30: Po půstu a modlitbách

Video záznam: https://youtu.be/HdZegOnN8BQ

#pribehpokracuj

 

 

Skutky 29: Když konali službu Pánu... aneb: Je Antiochie naším vzorem?

Bohuslav Wojnar

06.11.2016

stáhni (26.51 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 29. | Skutky 12:25 - 13:3

Skutky 29: Když konali službu Pánu... aneb: Je Antiochie naším vzorem?

Video záznam: https://youtu.be/K_GWrXi8Qnk

#pribehpokracuj

 

 

Skutky 28: Herodův marný boj

Bohuslav Wojnar

30.10.2016

stáhni (30.56 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 28. | Skutky 12

Herodův marný boj.

Video záznam: https://youtu.be/EqnsBZ6ra0I?list=PLMxkfA4jkjq5Y_c_327ricTjq4qpXLbzV

#pribehpokracuj

 

 

Skutky 27: Byl to dobrý člověk...

Bohuslav Wojnar

23.10.2016

stáhni (30.05 MB)

Série: SKUTKY - Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje...

Díl 27. | Skutky 11:19-30

Byl to dobrý člověk...

Video záznam: https://youtu.be/pc1_X36X1vE 

#pribehpokracuj

 

 

Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného.

Stanislav Bocek

16.10.2016

stáhni (20.08 MB)

Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného

Duchem choďte ...ale jak se to dělá? - série kázání

1. Duchem choďte... ale jak se to dělá?

Bohuslav Wojnar

21.08.2016

stáhni (26.69 MB)

1. díl mini série

 

Ezechiel 36:23-27

Římanům 8:1-9

Galatským 5:16-26 

2. Duchem choďte... ale jak se to dělá? 2

Bohuslav Wojnar

04.09.2016

stáhni (25.02 MB)

2. díl mini série

 

Ezechiel 36:23-27

Římanům 8:1-9

Galatským 5:16-26 

2 Korintským 5:17  

Galatským 5:16–26  

Galatským 6:15   

3. Duchem choďte... Co tomu brání? A nezarmucujte Ducha Svatého Božího

Bohuslav Wojnar

11.09.2016

stáhni (32.34 MB)

3. díl mini série: Duchem choďte

Duchem choďte... Co tomu brání?
A nezarmucujte Ducha Svatého Božího 

 

Genesis 6:5–8
Žalm 78:35–41
Žalm 95:7–10
Izajáš 63:7–10
Jan 1:32-34
Efezkým 4:30-5:4 

4. Duchem choďte... Ducha neuhašujte.

Bohuslav Wojnar

18.09.2016

stáhni (35.79 MB)

4. díl mini série: Duchem choďte

Duchem choďte... Co tomu brání? 
Ducha neuhašujte. 

 

Leviticus 9:22–24, 10:1-3
Matouš 5:15–16
Židům 12:28–29
1 Corinthians 12:1–11
1 Tesalonickým 5:16–24

5. Duchem choďte... Ducha neuhašujte...ale rozněcujte! 5

Bohuslav Wojnar

25.09.2016

stáhni (27.58 MB)

5. díl mini série: Duchem choďte

Duchem choďte...
Ducha neuhašujte...ale rozněcujte!

1 Tesalonickým 5:16–24
1 Corinthians 12:4–11 
1 Timoteovi 4:14-16
2 Timoteovi 1:5-8


6. Duchem choďte... Ducha neuhašujte...ale rozněcujte!

Bohuslav Wojnar

09.10.2016

stáhni (31.98 MB)

6. díl mini série: Duchem choďte

Duchem choďte...
...nechávejte se naplnit Duchem!

1 Timoteovi 4:14-16
2 Timoteovi 1:6-7
Efezským 5:15-21

Duchem choďte... ale jak se to dělá?