01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Násilí - série kázání

1. Hřích plodí násilí

Bohuslav Wojnar

02.07.2006

stáhni (16,63 MB)

Kainův hřích bylo náboženské násilí. Tento problém můžeme vidět všude kolem nás. V Afghánistánu obzvlášť. Reflexe cesty do Afghánistánu a Pákistánu.

2. Opak násilí

Bohuslav Wojnar

09.07.2006

stáhni (15,62 MB)

Co je na opačném pólu vůči násilí? Pokoj? Láska? Mírumilovnost? Možná vás překvapím, ale je to pokora.

3. Ježíšovo zlaté pravidlo

Bohuslav Wojnar

16.07.2006

stáhni (14,4 MB)

Islám je náboženství oslavující násilné skutky svého zakladatele. Jak odlišný základ máme my v Ježíši!

4. Násilí a Starý zákon

Bohuslav Wojnar

23.07.2006

stáhni (18,31 MB)

Jak máme chápat Boha? Je nám přece Ježíšem ukázán, jako milující Otec, který nedopustí, aby nám spadnul vlas z hlavy bez jeho svolení? a přitom tak často jej vidíme plného hněvu, uplatňujícího strašlivé soudy na jednotlivcích i celých národech. V sérii o násilí není možné se vyhnout problému násilí, o kterém píše Starý zákon. Bible skutečně ukazuje Boha, jako toho, kdo je plný lásky a milosti, ale také jako toho, kdo je strašlivý ve svém hněvu.

Násilí versus Pokora
Reflexe misijní cesty do Afghánistánu a Pákistánu.

My chceme krále

My chceme krále

Vladislav Gattnar

18.06.2006

stáhni (15,69 MB)

Jak Bohem vyvolený národ Izrael nechtěl být zvláštním vlastnictvím Boha, ale se ohlížel na ostatní národy. Jaké to mělo následky a co to znamená pro novozákonní křesťany.

Kdo není se mnou je proti mně

Stanislav Bocek

11.06.2006

stáhni (10,16 MB)

Nelze být neutrální. Vždy svými názory, postoji, činy, ale i nečinností, ovlivňujeme životy své i lidí kolem nás.

Otázky Letnic

Bohuslav Wojnar

04.06.2006

stáhni (14,5 MB)

Když dáme prostor Božímu duchu působit v našem životě, způsobí to ty správné otázky v srdcích lidí kolem nás.

Víra, důvěra a vytrvalost

Bohuslav Wojnar

28.05.2006

stáhni (14,44 MB)

Jsou chvíle, kdy čím déle se modlíme, tím méně tomu všemu rozumíme. Proč se dějí zlé věci dobrým lidem? Proč se zdá, že život není fér? Pokud jsme někdy na konci s naším chápáním toho, jak se modlit? mám pro vás povzbuzení...

Pokušení na poušti

Bohuslav Wojnar

14.05.2006

stáhni (13,47 MB)

Každý z nás jsme někdy pod tlakem pokušení. Někdy více, někdy méně. Je ovšem mnoho falešných představ o pokušení. Pojďme se učit od Mistra, jak čelit pokušení.

Misie - jsme obuti připraveností?

Misie - jsme obuti připraveností?

Bohuslav Wojnar

19.02.2006

stáhni (15,77 MB)

V poslední době jsem se hodně zabýval misijním zaměřením církve. Jednou ráno, když jsem se za to modlil, Pán mi řekl zvláštní věc, která mě od té chvíle nenechává klidným: "Jak můžete jít, když nejste obutí?"

Vánoce nejsou tvoje narozeniny...

Bohuslav Wojnar

25.12.2005

stáhni (15,87 MB)

Vánoce nejsou tvoje narozeniny, proto udělej jejich centrem toho, kdo je má: Pána Ježíše!

Připraven pro změnu

Bohuslav Wojnar

11.11.2004

stáhni (13,53 MB)

Spasení - série kázání

1. Jaká je realita nebe a pekla

Bohuslav Wojnar

21.03.2004

stáhni (13,19 MB)

Zvuk sirény je velmi nepříjemný, ale tolik potřebný k záchraně životů lidí v ohrožení. Tak je to i s tímto kázáním. Je nebe? Je peklo? Jak se vyhnu peklu a dostanu do nebe?

2. Jistota spasení

Bohuslav Wojnar

28.03.2004

stáhni (12,22 MB)

Je možné mít jistotu spasení ? nebo musíme žít v nejistotě a stálé potenciální možností ztratit své spasení? Mnozí lidé jdou životem měsíc za měsícem, rok za rokem, bez Boží moci, protože si nejsou jistí svým postavením v Kristu, nejsou si jistí svým věčným životem. Jsou pak neschopní jakékoliv služby, protože to jediné, co stále řeší, je jejich vlastní spása.

Otázka věčného života a kde jej budu žít, je tou nejdůležitější věcí, ve které bych měl mít jasno.