01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

Nápověda

Kliknutím na levé tlačítko (šipku) přehrávače si můžete pohodlně přehrát příslušné kázání bez nutnosti jeho stahování do Vašeho počítače. Stáhnout kázání můžete kliknutím na odkaz stáhnout u každého kázání. V případě problémů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a soubor stáhněte pomocí volby Uložit jako (postup funkční ve většině prohlížečů).

Kázání

Kdo není se mnou je proti mně

Stanislav Bocek

11.06.2006

stáhni (10,16 MB)

Nelze být neutrální. Vždy svými názory, postoji, činy, ale i nečinností, ovlivňujeme životy své i lidí kolem nás.

Otázky Letnic

Bohuslav Wojnar

04.06.2006

stáhni (14,5 MB)

Když dáme prostor Božímu duchu působit v našem životě, způsobí to ty správné otázky v srdcích lidí kolem nás.

Víra, důvěra a vytrvalost

Bohuslav Wojnar

28.05.2006

stáhni (14,44 MB)

Jsou chvíle, kdy čím déle se modlíme, tím méně tomu všemu rozumíme. Proč se dějí zlé věci dobrým lidem? Proč se zdá, že život není fér? Pokud jsme někdy na konci s naším chápáním toho, jak se modlit? mám pro vás povzbuzení...

Pokušení na poušti

Bohuslav Wojnar

14.05.2006

stáhni (13,47 MB)

Každý z nás jsme někdy pod tlakem pokušení. Někdy více, někdy méně. Je ovšem mnoho falešných představ o pokušení. Pojďme se učit od Mistra, jak čelit pokušení.

Misie - jsme obuti připraveností?

Misie - jsme obuti připraveností?

Bohuslav Wojnar

19.02.2006

stáhni (15,77 MB)

V poslední době jsem se hodně zabýval misijním zaměřením církve. Jednou ráno, když jsem se za to modlil, Pán mi řekl zvláštní věc, která mě od té chvíle nenechává klidným: "Jak můžete jít, když nejste obutí?"

Vánoce nejsou tvoje narozeniny...

Bohuslav Wojnar

25.12.2005

stáhni (15,87 MB)

Vánoce nejsou tvoje narozeniny, proto udělej jejich centrem toho, kdo je má: Pána Ježíše!

Připraven pro změnu

Bohuslav Wojnar

11.11.2004

stáhni (13,53 MB)

Spasení - série kázání

1. Jaká je realita nebe a pekla

Bohuslav Wojnar

21.03.2004

stáhni (13,19 MB)

Zvuk sirény je velmi nepříjemný, ale tolik potřebný k záchraně životů lidí v ohrožení. Tak je to i s tímto kázáním. Je nebe? Je peklo? Jak se vyhnu peklu a dostanu do nebe?

2. Jistota spasení

Bohuslav Wojnar

28.03.2004

stáhni (12,22 MB)

Je možné mít jistotu spasení ? nebo musíme žít v nejistotě a stálé potenciální možností ztratit své spasení? Mnozí lidé jdou životem měsíc za měsícem, rok za rokem, bez Boží moci, protože si nejsou jistí svým postavením v Kristu, nejsou si jistí svým věčným životem. Jsou pak neschopní jakékoliv služby, protože to jediné, co stále řeší, je jejich vlastní spása.

Otázka věčného života a kde jej budu žít, je tou nejdůležitější věcí, ve které bych měl mít jasno.

Znát Boha a byt znán Bohem

Bohuslav Wojnar

22.02.2004

stáhni (13,84 MB)

Modlitba podle Boží vůle

Modlitba podle Boží vůle

Bohuslav Wojnar

15.02.2004

stáhni (12,8 MB)