KLUBY PRO MLADÉ
MLÁDEŽ ALEX KLUBY BIGBANG MEGAC

Alex klub

ALEX klub představuje praktický interaktivní úvod do křesťanské víry, kde mohou mladí lidé způsobem jim blízkým prozkoumat smysl života. Je sestaven z deseti setkání, otevírá 14 klíčových témat křesťanství pro mladé lidi atraktivním způsobem. Součástí večera jsou hry, jídlo, diskusní skupinky, mediální ukázky, živý řečník.

Klub zpravidla vedou mladí lidé přibližně stejného věku jako jeho účastníci. Zdejší atmosféra je neformální, přátelská, se spoustou zábavy. Alex klub je postaven na vztazích a vytváří prostor pro trvalá přátelství mezi účastníky. Mladí lidé chtějí pokládat libovolné otázky, chtějí diskutovat témata v prostředí, kde je jejich názor brán vážně a s úctou. Co dodat? Přijďte a uvidíte!

Nejbližší události