VÁŠEŇ PRO VÍRU
MLÁDEŽ ALEX KLUBY BIGBANG MEGAC

Musím se Vám k něčemu přiznat

13.04.2015

Musím se Vám k něčemu přiznat.

Zjistil jsem, že když chci něco udělat, vždy to souvisí s nevyčerpatelnou touhou být něčím výjimečný,

něčím se blejsknout. VŽDY. Moje kamarádka, když jsem ji chválil, že pomáhá lidem v nouzi,

odpověděla upřímně: „Já to dělám jen kvůli tomu, že vím, že oni mi pomohou taky.“ Myslím, že je to

hluboká myšlenka. Totiž v JÁDRU všeho, co dělám, je skryta pýcha. Dokonce když píšu tenhle článek,

je to proto, že chci, aby mě lidé viděli o oceňovali to. (Vím, že je to trapné, a přece to dělám.) Ve

sboru, doma, ve škole, zkrátka všude se mnou chodí má přirozenost. Neříkám, že je špatné, když nás

lidé chválí za dobré věci, cítím ale, že vždy je to (tedy aspoň v mém případě) kvůli zášti – chci, aby mi

oni za moje DOBRO odplatili také DOBREM.

Mám za to, že pouze Ježíš jednal zcela nezištně. On věděl, že budou miliony lidí, kteří jej nepřijmou, a

stejně tady šel kvůli hrstce těch, kteří jej přijali.

Nechtěli bychom se někdy upřímně podívat sami na sebe a zhodnotit, jestli naše motivace jsou

správné…?

Andrzej Molin