Royal Rangers

06.09.2021

17:00

Nedělní bohoslužba a Křest vodou

05.09.2021

09:30 - 11:00

V neděli 5.9.2021 se sejdeme s dodržením hygienických opatření.

Je třeba mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metrů, s výjimkou členů jedné domácnosti. 

Nově (od 1.8.) musíte mít nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

Začínáme v 9.30 hod.

 Slovem bude sloužit pastor Bohuslav Wojnar. 

Součástí bohoslužby bude Křest vodou, Večeře Páně a Odeslání dětí z nedělní školky na dorost. 

 

Shromáždění budeme vysílat živě z Křesťanského centra.

Kdo nemůže přijít může nás sledovat na YouTube kanálu:

http://www.youtube.com/c/kctesin 

Večer chval

03.09.2021

18:00

Zveme vás na akci, kterou organizuje naše mládež.

Nedělní bohoslužba v Malenovicích

Nedělní bohoslužba v Malenovicích

29.08.2021

V neděli 29.8. 2021 nebude shromáždění v Křesťanském centru, ale bude součástí sborové dovolené v Malenovicích. 

Víc info v kanceláři sboru. 

Modlitební shromáždění a Rada sboru

24.08.2021

18:00

Vyučování o křtu pro všechny přihlášené

24.08.2021

17:00

Nedělní bohoslužba

Nedělní bohoslužba

22.08.2021

09:30 - 11:00

V neděli 22.8.2021 se sejdeme s dodržením hygienických opatření.

Je třeba mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metrů, s výjimkou členů jedné domácnosti. 

Nově (od 1.8.) musíte mít nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

Začínáme v 9.30 hod.

 Slovem bude sloužit pastor Bohuslav Wojnar. 

Během prázdnin v srpnu bude nedělní školka pro děti. 

Shromáždění budeme vysílat živě z Křesťanského centra.

Kdo nemůže přijít může nás sledovat na YouTube kanálu:

http://www.youtube.com/c/kctesin 

Běh Apoštola Pavla

22.08.2021

15:00

Skupinky

17.08.2021

18:00

Rysy prvních křesťanů

15.08.2021

09:30 - 11:00

V neděli 15.8.2021 se sejdeme s dodržením hygienických opatření.

Je třeba mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metrů, s výjimkou členů jedné domácnosti. 

Nově (od 1.8.) musíte mít nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

Začínáme v 9.30 hod.

Slovem nám bude sloužit starší sboru a vedoucí chval Aleš Cichy.

Během prázdnin v srpnu bude nedělní školka pro děti. 

Shromáždění budeme vysílat živě z Křesťanského centra.

Kdo nemůže přijít může nás sledovat na YouTube kanálu:

http://www.youtube.com/c/kctesin