Mládež

21.04.2023

18:00

Mladé rodiny

20.04.2023

17:00

Modlitební shromáždění

Modlitební shromáždění

18.04.2023

18:00

CROSS CLUB

18.04.2023

16.00

Royal Rangers

17.04.2023

17:00

Pohodové setkání pro ženy

17.04.2023

17:00

Vodní křest

16.04.2023

Nedělní bohoslužba

16.04.2023

09:30 - 11:00

Shromáždění budeme vysílat živě z Křesťanského centra.

Slovem bude sloužit Honza Měrka. 

Součástí bohoslužby bude vodní křest.

Kdo nemůže přijít může nás sledovat na YouTube kanálu:

http://www.youtube.com/kctesin

Brigáda

15.04.2023

8:00

Mládež

14.04.2023

18:00

Mládež bude tentokrát mimo KC. Víc info vedoucí Henryk Molin.