Bůh mi dal smysl života

22.05.2019

Pocházím z tradiční křesťanské rodiny. Moji rodiče chodili každý týden v neděli do kostela a nás děti (bylo nás osm) taky k tomu vedli. Mě však tato účast v kostele nenaplňovala. V době dospívání jsem začal chodit raději za kamarády než do kostela. Chodili jsme po restauracích apod. Boha osobně jsem neznal a tak jsem žil světský život.

Byl jsem však velice frustrován z toho, co se kolem mě dělo. Jelikož byl tehdy komunismus, viděl jsem lži, nespravedlnost, podrazy a jiné nepěkné věci. Já jsem však člověk toužící po lásce, spravedlnosti a pokoji. Můj osobní život se zmítal v problémech, nenaplněné touhy jsem utápěl, při různých příležitostech, v alkoholu a můj psychický stav směřoval ke dnu.

Když přišel rok 1989 a s ním i změna režimu, myslel jsem si, že to je to, co vyřeší moje problémy. Spolu s dalšími lidmi jsme organizovali "sametovou revoluci", ale když jsem viděl, kam to zase směřuje, byl jsem velmi rozčarován. Ocital jsem se, se svými osobními problémy, čím dál tím více psychicky na dně. Chodil jsem za lékaři a ptal se jich, co mám dělat a oni mi vždy jen zvýšili dávky léků na uklidnění. Ale mě přesto bylo čím dál hůř. Dokonce jsem zažíval takové stavy, kdy jsem přemýšlel o sebevraždě. V ničem a v nikom jsem nenacházel pomoc, oporu, porozumění a vyřešení této mé situace.

Při jedné příležitosti, kdy se zase pil alkohol, byla přítomná moje sestra, se kterou jsem se nejvíce setkával. Všiml jsem si, že nepije a mluvila o Ježíši, že ho prý poznala osobně, a že by chtěla, abychom ho i my ostatní poznali. Já jsem to odmítal, protože jsem si myslel, že Boha už znám. Takto ke mně hovořila asi rok. Teprve pak jsme se s manželkou rozhodli, že teda zajdeme na nedělní shromáždění do sboru Apoštolské církve, kde chodila moje sestra. Tam se mne Bůh dotkl osobně. Nedovedu to popsat, co jsem tehdy prožíval. Poznal jsem, že je někdo, kdo mi rozumí, že existuje záchrana z mých problémů. Že ta moje touha po lásce, spravedlnosti a pokoji může být naplněna. Pochopil jsem, že existuje někdo, kdo mě tak miloval, že položil svůj život za mě, za to, abych byl svobodný od všech mých problémů a měl život věčný s Ním.

Ano, děkuji Ježíši, že se mi dal poznat. Pochopil jsem, jak špatný život jsem vedl, jak jsem svou sobeckostí ubližoval jiným, hlavně své manželce a dětem. Prosil jsem Boha za odpuštění a přijal jsem tehdy Ježíše jako svého Spasitele a Pána. Bůh mi daroval i to, že ve stejnou dobu uvěřila má manželka a později i mé děti. Od té doby jsem už nemusel brát léky na uklidnění. Ježíš se stal mým pokojem. Ježíš sám říká v Bibli: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout."

Opravdu, zkuste to i vy s Ježíšem.

 

Stanislav Chlebus