Nevyváženost ve způsobu podávání zpráv o Izraelském zásahu na lodi s islamistickými aktivisty

11.06.2010

Text dopisu:

 Dopis zaslaný na Českou televizi a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Zdravím Vás,

dovoluji si tímto dopisem stěžovat na neobjektivitu a jednostrannost zpravodajství "naší České televize", jelikož se cítím být, jakožto plátce koncesionářských poplatků, "spolupodílník" na jejím fungování. Jelikož jsem na webu www.ceskatelevize.cz nenašel přímé kontakty na její pracovníky, prosím proto o přeposlání tohoto dopisu všem osobám majícím přímý podíl na reportážích, na které si budu stěžovat. Především mám na mysli ředitele ČT Jiřího Janečka, vedoucího zpravodajství, redaktory připravující tyto zprávy a rovněž osoby zodpovědné za "Kodex České televize" neboli za Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání.

Vážení,

velmi jsem pobouřen způsobem, a proto si na něj stěžuji, jakým "naše televize" poslední dobou informuje o dění na "blízkém východě" ohledně událostí spojených se státem Izrael. Jelikož jste televizí veřejné služby a ze zákona mám, jako občan České republiky", povinnost přispívat na Váš provoz ne zrovna nízkými "koncesionářskými" poplatky, mám dojem, že máte povinnost vysílat zprávy o dění ve světě nezkresleně, objektivně, nezaujatě a nestranně. Rovněž by zpravodajství nemělo být zneužito ke hlásání netolerantních a nenávistných názorů. Tak nějak to hlásá výše jmenovaný Kodex a tak nějak bych to automaticky očekával.

    Poslední "kapkou" v mém rozhodnutí sepsat tuto stížnost, byl způsob, jakým jste informovali o INCIDENTU U POBŘEŽÍ GAZY 31. května 2010. Vaši reportéři se zúčastnili plavby lodí, která byla součástí flotily, jejímž hlavním organizátorem byla turecká islámská organizace Insani Jardim Vakfi (IHH), což je organizace otevřeně se hlásící k Hamásu, neboli, podle práva EU, teroristické organizaci. Pokud člověk má aspoň kousek soudnosti a nechybí mu trocha "selského rozumu", musí ho napadnout, že organizace IHH tímto postupem chtěla vyprovokovat konfrontaci s izraelskou armádou a stát se tak mučedníky. S tímto záměrem se ostatně mnozí účastníci vůbec netajili. Vaši reportéři pak o incidentu podali velice jednostranné, zkreslené, a neobjektivní zprávy, které, podle mého názoru, naplnily očekávání pouze aktivistů z IHH. Navíc se Vaši diváci vůbec nedozvěděli další podstatné informace, třeba ty, že izraelští vojáci byli přivítání křikem "mírových aktivistů" aby se "vrátili do Osvětimi" a začali je pak v přesile lynčovat. Třeba komerční televize NOVA, kterou jsem také tehdy sledoval, podala o incidentu mnohem objektivnější zprávy.

    Nezastírám svůj názor, že izraelská armáda tento incident "nezvládla", nicméně v rámci objektivity je nutné přihlédnout k situaci, v jaké se nacházela. Já osobně se řídím ve svém životě zásadou, že pokud chci někoho soudit, musím se pokusit vžít do jeho situace. Je dobré se také minimálně řídit platnými mezinárodními zákony. Izrael je oficiálně uznaným státem a organizace IHH je, jak jsem už psal, teroristickou organizací. Proč Vaši novináři uznávají "presumpci neviny" spíše teroristům než Izraeli? Nejhorší na celé věci je fakt, že v této věci jaksi nezafungovaly Vaše vnitřní kontrolní mechanismy, které tyto naivní a nenávistné reportáže umožnily bez příkras odvysílat. Dodnes jsem nezachytil k tématu na obrazovce ani internetu žádné informace, které by daný incident uvedly do objektivního světla.

    Aktivně se zajímám o historii a především o historii izraelského národa a potažmo historii Bible. Zajímají mne souvislosti. Je nesmírně zajímavé sledovat protižidovské nálady v dějinách. Momentálně čtu knihy známého a uznávaného historika Josepha Flavia žijícího na začátku našeho letopočtu. Je nesmírně zajímavé vidět, že už před více než 2000 lety byl Izrael v naprosto stejné situaci, co se týče nenávisti od okolních národů, které vyvíjely naprosto stejné metody a postupy, aby minimálně zpochybnili historické právo na jeho území.

    Na závěr bych Vás chtěl usilovně poprosit. Nenechte se zlákat povrchností a "moderními" náladami. V očích trochu vzdělanějších lidí pak zákonitě musí vaše odvysílané paskvilní a naivní informace způsobit minimálně lehký úsměv na tváři, avšak u lidí neznalých historie a souvislostí pak tento brak působí katastrofu.

    Jste veřejnoprávní televize. Prosím, abyste se snažili dostát svému pověření. Myslím si, že v naší republice existují vzdělaní a schopni lidé. Myslím si, že v dnešní době byste určitě našli kvalitnější osoby pro zpravodajské funkce, dílo, které předvedli Vaši zaměstnanci se opravdu nedá nazvat jinak než brakem. Věřím, pane řediteli, že z této "patálie" vyvodíte patřičné důsledky, a že se to již nebude opakovat.

 

    Předem děkuji za Vaše vyjádření.

 

    S pozdravem

    Ing. Jindřich Novák

 

Kopii dopisu zasílám rovněž na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání.