Články našich autorů

01.07.2020

Tajná zbraň na těžké časy

Bohuslav Wojnar

Článek byl napsán pro časopis Život v Kristu, červenec 2020.

Popis toho, jak jsme jako sbor reagovali na koronavirovou karanténu, začnu tak trochu ze široka.

10.05.2020

Návrat Krále

Bohuslav Wojnar

(Přepis posledního kázání v sedmidílné sérii Charakteristiky učedníka.)

Na závěr té naší krátké série o charakteristikách učedníka jsme se dostali (opět) k tématu Druhého příchodu Pána Ježíše v moci a slávě při završení Jeho království. Nazval jsem to kázání Návrat Krále, protože takto vlastně je. Král se vrací. Tak, jak odešel, znovu přijde.

Asi si teď říkáte: „Co nám ještě chceš říct nového o Druhém příchodu Pána Ježíše?“ Vždyť jsme o tom mluvili několikrát v posledních několika letech.

06.12.2019

Máme Bibli, ale co s ní?

Bohuslav Wojnar

(Článek byl napsán pro Život v Kristu, prosinec 2019) 

Všichni se shodneme na tom, že Bible je Boží slovo. Ale jak přistupovat k Bibli, abychom jí správně rozuměli? V současné době s novými důrazy na některé morální a etické otázky, je porozumění toho, co pro nás Bible jako Boží slovo znamená, znovu velmi aktuální. Dnes se k tomu tématu vyjadřují snad všichni, kteří k tomu mají co říct, od teologů, biblistů až po běžné křesťany. Ba, dokonce lidé, kteří nevěří, nás rádi o tom, jak bychom měli k Bibli přistupovat, poučují, srovnávají Bibli s Koránem, poměřují míru násilí v Koránu a v Bibli (samozřejmě v neprospěch Bible) a je kolem toho všeho hodně zmatků a nedorozumění. O to více je důležité, abychom si my, kteří bereme Bibli vážně, udělali v těch věcech alespoň trochu jasno.

31.05.2019

Bohuslav Wojnar

Co víme? Udělal jsem si seznam věcí, které na základě učení Písma víme. Zbytek je opředen mnoha nejasnostmi a dohady. Samozřejmě chápu, že obdobný seznam sestavený někým jiným by mohl obsahovat i jiné položky.

 

30.04.2019

Bohuslav Wojnar

Článek byl napsán pro časopis Život v Kristu (květen 2019), 
a je přepisem poznámek přednášky na Pastorálce AC v Kutné Hoře v březnu 2019.

Co očekávala raná církev? Co očekáváme my? Jak rozumět vyjádřením Nového zákona ve věci Druhého příchodu Pána Ježíše? Co znamená ona příslovečná požehnaná naděje z Listu Titovi? „Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista." (Tt 2,11-13)

19.04.2019

Velkopáteční úvaha

23.05.2017

Zpověď letničního křesťana - původně napsáno pro časopis Život v Kristu, téma časopisu: Rodinné stříbro. 

Dovolím si začít trochu osobně. Narodil jsem se do prostředí, kde na mě letniční způsob zbožnosti dýchal s celou samozřejmostí na každém kroku. Ve sboru, který v 60. letech 20. století měl určitou míru svobody, bylo běžné vidět různé projevy duchovních darů, prorokování, výklad jazyků, dokonce kázání bylo ponecháno na tom, jak Duch v danou chvíli dá, nebylo předem připraveno. Když jsme na nedělní školce četli některé pasáže Nového zákona, třeba knihu Skutků, přišlo mi zcela samozřejmé, že se mezi námi dějí obdobné věci, jako v době, o které jsme četli...

11.06.2010

Bratr Jindřich Novák reagoval na způsob informování Českou televizí o situaci kolem flotily lodí s islamistickými aktivisty a Izraelským zásahem. Myslím, že bude dobré, když se s tímto dopisem a případnou odpovědí ČTV seznámíme. Poprosil jsem proto bratra Jindřicha o svolení se zveřejněním tohoto dopisu. Zároveň je dobré si i všimnout petice ICEJ na stejné téma:

http://www.icej.cz/ceska_pobocka/petice-ct/

 Bohuslav Wojnar, pastor

23.10.2006

Rozhovor s pastorem Bohuslavem Wojnarem pro časopis Život v Kristu

Otázky:

Bobe, je mi líto, asi jako většině čtenářů, že jsme nemohli být u vaší prezentace cesty do Afghánistánu a Pákistánu. Dovol, abych Tě jménem svým i zájemců z řad našich čtenářů zasypal

Kde a v jakém čase jste vlastně byli a jak vznikla myšlenka vašeho výjezdu?

Už delší dobu mi Bůh kladl na srdce dvě věci. Abych se více zajímal o syny Jákobovy (Izrael) a o syny Izmaelovy (obecně vzato, Muslimy). Jsem přesvědčen, že v dnešní době Bůh jedná velmi zvláštním a konkrétním způsobem s těmito dvěma skupinami lidi. Jakoby se evangelium vracelo ke svým kořenům. Nechci se zde o tom rozvádět, možná by to stálo za samostatný článek, ale víš, já chci být u toho, co dělá Bůh. A když on jedná se Židy a Muslimy v této době, cítil jsem velkou touhu co nejvíce přeorientovat naše misijní snažení v Křesťanském centru na islámské země. Věřím, že žijeme v době, kdy jako křesťané máme prokazovat lásku Izraeli velmi zřetelným způsobem, a to tím, že si uvědomíme zvláštní postavení Židů před Bohem, které nebylo vznikem církve zrušeno. Je to nutné, aby Židé mohli prožít uzdravení z těch staletí rádoby–křesťanských postojů (spíše pogromů). Na druhou stranu máme dělat vše pro to, aby Muslimové, kteří "...jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání", jak to kdysi Pavel řekl o Židech, mohli poznat skutečného Boha a přijmout Pána Ježíše jako svého Spasitele a Pána...