Články našich autorů

18.11.2022

Křesťanské centrum – vysněná budova

Bohuslav Wojnar

článek byl napsán pro časopis Život v Kristu, listopad 2022

Ten název článku jsem nezvolil proto, abych dal najevo jak moc jsme si tuto budovu přáli, že KC je pro nás budovou snů. Je to dáno tím, že to prostě je vysněná budova. Abych to vysvětlil, musím se vrátit téměř 50 let dozadu.

01.07.2020

Tajná zbraň na těžké časy

Bohuslav Wojnar

Článek byl napsán pro časopis Život v Kristu, červenec 2020.

Popis toho, jak jsme jako sbor reagovali na koronavirovou karanténu, začnu tak trochu ze široka.

19.04.2019

Velkopáteční úvaha

23.05.2017

Zpověď letničního křesťana - původně napsáno pro časopis Život v Kristu, téma časopisu: Rodinné stříbro. 

Dovolím si začít trochu osobně. Narodil jsem se do prostředí, kde na mě letniční způsob zbožnosti dýchal s celou samozřejmostí na každém kroku. Ve sboru, který v 60. letech 20. století měl určitou míru svobody, bylo běžné vidět různé projevy duchovních darů, prorokování, výklad jazyků, dokonce kázání bylo ponecháno na tom, jak Duch v danou chvíli dá, nebylo předem připraveno. Když jsme na nedělní školce četli některé pasáže Nového zákona, třeba knihu Skutků, přišlo mi zcela samozřejmé, že se mezi námi dějí obdobné věci, jako v době, o které jsme četli...

11.06.2010

Bratr Jindřich Novák reagoval na způsob informování Českou televizí o situaci kolem flotily lodí s islamistickými aktivisty a Izraelským zásahem. Myslím, že bude dobré, když se s tímto dopisem a případnou odpovědí ČTV seznámíme. Poprosil jsem proto bratra Jindřicha o svolení se zveřejněním tohoto dopisu. Zároveň je dobré si i všimnout petice ICEJ na stejné téma:

http://www.icej.cz/ceska_pobocka/petice-ct/

 Bohuslav Wojnar, pastor

23.10.2006

Rozhovor s pastorem Bohuslavem Wojnarem pro časopis Život v Kristu

Otázky:

Bobe, je mi líto, asi jako většině čtenářů, že jsme nemohli být u vaší prezentace cesty do Afghánistánu a Pákistánu. Dovol, abych Tě jménem svým i zájemců z řad našich čtenářů zasypal

Kde a v jakém čase jste vlastně byli a jak vznikla myšlenka vašeho výjezdu?

Už delší dobu mi Bůh kladl na srdce dvě věci. Abych se více zajímal o syny Jákobovy (Izrael) a o syny Izmaelovy (obecně vzato, Muslimy). Jsem přesvědčen, že v dnešní době Bůh jedná velmi zvláštním a konkrétním způsobem s těmito dvěma skupinami lidi. Jakoby se evangelium vracelo ke svým kořenům. Nechci se zde o tom rozvádět, možná by to stálo za samostatný článek, ale víš, já chci být u toho, co dělá Bůh. A když on jedná se Židy a Muslimy v této době, cítil jsem velkou touhu co nejvíce přeorientovat naše misijní snažení v Křesťanském centru na islámské země. Věřím, že žijeme v době, kdy jako křesťané máme prokazovat lásku Izraeli velmi zřetelným způsobem, a to tím, že si uvědomíme zvláštní postavení Židů před Bohem, které nebylo vznikem církve zrušeno. Je to nutné, aby Židé mohli prožít uzdravení z těch staletí rádoby–křesťanských postojů (spíše pogromů). Na druhou stranu máme dělat vše pro to, aby Muslimové, kteří "...jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání", jak to kdysi Pavel řekl o Židech, mohli poznat skutečného Boha a přijmout Pána Ježíše jako svého Spasitele a Pána...