Vybrané články

28.06.2020

DĚTI NA CESTĚ

Jiří Kostelník

Článek byl napsán pro časopis Život v Kristu, červen 2020.

Dostal jsem skutečně obtížné zadání, napsat teologický článek adresovaný věřícím rodičům o tom, jak vést děti za Kristem a také povzbudit rodiče, kterým se to nepodařilo. Znamená to, dotknout se velmi citlivé oblasti, a to si dobře uvědomuji.

Díky Bohu, Písmo má odpovědi, které pomáhají rodičům vkládat dětem do života víru. A má také odpovědi, které pomáhají unést pohled na milované děti, které ve víře ztroskotaly. Pokusím se, abychom se dostali co nejvíce k jádru obou otázek.

28.11.2019

Jiří Kostelník, pastor AC Kopřivnice

Má se křesťan zapojovat do politických protestů?

Je moudré, aby pastor prezentoval své politické názory na sociálních sítích?

19.09.2009

Český Těšín - Konference o smíření - září 18-20,2009 – Dr. Walter Ziffer

Dobré odpoledne mí přátelé,

milý pastore Wojnare, děkuji vám velice za vaše pozvání k oslovení Konference o smíření a rovněž vám děkuji za vaše laskavé uvedení.
    Dovolte mi, abych předtím, než budu pokračovat, vyjádřil svůj dík mému synovci Richardovi, který bydlí ve Frýdku a který je jediným členem naší rodiny, který stále žije v České republice. Byl to Richard, který byl tak laskavý, že přeložil má slova z angličtiny do češtiny. Myslel jsem si totiž , že nám sdělení mých myšlenek ve vašem vlastním jazyku umožní lepší vzájemné pochopení.
    Je skutečně vzrušující být zde po šedesáti sedmi letech, mezi přáteli, kteří stejně jako já pokládají toto město za své rodné město. Mé city se dají nejlépe vyjádřit pomocí úvodních slov Žalmu 133:1, „Jaké dobro, jaké blaho
Tam, kde bratři bydlí svorně...