CO DĚLÁME

 V křesťanském centru se stále něco děje.

Za prvé jsou to hlavní bohoslužby v neděli ráno, kde společně chválíme Boha, posloucháme zvěstování a vyučování Božího slova v praktické podobě, týkající se konkrétních otázek života každého člověka na této Zemi. Modlíme se za mnohé osobní i obecné potřeby a občas máme možnost slyšet svědectví o tom, co Bůh koná v životě konkrétních lidí. Často máme návštěvy z jiných sborů, také ze zahraničí, kdy se s námi sdílejí křesťané, pastoři a misionáři z jiných zemí o svém životě i službě Bohu i o situaci v jejich zemi.

Druhou formou je celá řada menších setkání, skupinek, týmů a studijních tříd pro různé věkové kategorie, zájmové skupiny, lidi mající podobné potřeby i třeba podle místa bydliště. Máme domácí skupinky v centru i na sídlištích, a také v satelitních obcích našeho města. Existuje služba pro děti, dorost, mládež, ženy, svobodné i manželské páry, seniory a mnohé další skupiny lidí, kteří mají něco společného, ať zájem nebo potřebu, nebo třeba společnou službu lidem v potřebě.

V neposlední řadě jsme velmi aktivně zapojení do misijní služby u nás i v zahraničí, a to jak duchovní službou, tak i různými formami praktické pomoci.