KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Immanuel - Bůh s námi

Honza Měrka

SÉRIE Advent

04.12.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Očekávající potěšení Izraele

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Advent

27.11.2022

Lukáš 2,25-32

Mnozí lidé mají tak jasno v tom, jak vypadá probuzení a Boží zázračné působení, že když pak Bůh začne skutečně jednat, ale jinak než naše šablonovité představy o zázracích, probuzení, o projevech Boží moci, jde to všechno mimo naše radary, dokonce někdy máme pocit, že to jeho jednání je méně "duchovní" než to, co si pod duchovnem přestavujeme.

Simeon takový nebyl. Byl to velmi otevřený zbožný člověk, který očekával Boží potěšení Izraele, ale zároveň si netvořil nějaké představy o tom, jak se to musí stát. Také nepodléhal ani jedné silné názorové skupině, kterých bylo tehdy v Izraeli několik. Království Boží, které přinesl Ježíš totiž nebylo návratem k jakémusi dávnému zlatému věku. Bylo to něco nového, co se Bůh rozhodl činit. A Simeon byl schopen tento impulz Ducha svatého přijmout.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Ten, který sestoupil z nebe

Bohuslav Wojnar

20.11.2022

Jan 3,1-21 Ježíš a Nikodém

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

 

 

Cesta spravedlivého na poušť

Benjamin Wojnar

13.11.2022

 

 -----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Dnes musím zůstat u tebe doma

Bohuslav Wojnar

06.11.2022

Lukáš 19,1-10

 -----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Radost

Aleš Cichy

30.10.2022

Filipským 4,2-9

 -----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

To je mé evangelium

Bohuslav Wojnar

23.10.2022

Izajáš 52,7-10   |   2. Timoteovi 2,7-8

 -----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Předpotopní církev

Jindřich Novák

16.10.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Církev jako chrám

Honza Měrka

SÉRIE Církev

09.10.2022

1. Petrova 2,4-10

Společenství církve je místem, kde je Bůh přítomen. Výzvou je, abychom Boha uctívali celým svým životem a zvěstovali jeho velikost lidem kolem sebe.

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit co je ztraceno

Stanislav Bocek

02.10.2022

Lukáš 19,10

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube