KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Skutečnost je Kristus, Díl 2. - Přeneseni do Království

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Učednictví podle Listu Koloským

25.10.2020

Budeme pokračovat v nové sérii Skutečnost je Kristus, která nám, prostřednictvím Pavlova Listu Koloským, ukáže absolutní podstatnost a centrálnost Ježíše, Mesiáše, v pochopení toho, o čem je tento svět a naše situace v něm.

Tuto neděli 25.10.2020 budeme shromáždění při domácích bohoslužbách v rodinách, a z KC budeme živě vysílat v 9:30 hod. 
Srdečně zveme.
Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin 

Skutečnost je Kristus, Díl 1.

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Učednictví podle Listu Koloským

18.10.2020

Začínáme novou sérii, která nám, prostřednictvím Pavlova Listu Koloským věřícím, ukáže absolutní podstatnost a centrálnost Ježíše, Mesiáše, v pochopení toho, o čem je tento svět a naše situace v něm.
Začínáme tuto neděli, kdy budeme shromáždění při domácích bohoslužbách v rodinách, a z KC budeme živě vysílat v 9:30 hod.
Srdečně zveme.
Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin 

Nebojujeme podle těla

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Neviditelná realita

11.10.2020

Světonázor je nejhlubší vrstva v našem nitru, která ovlivňuje naše myšlení, naše jednání, naše priority i naše hodnoty. Je náš světonázor biblický? Nebo jsme ovlivňováni myšlenkovými systémy, které jsou cizorodé pro křesťanství? Co s tím budeme dělat?
Toto kázání ze série Neviditelná realita bylo součástí živého vysílání z Křesťanského centra, v neděli 11.10.2020 v 9:30 hod.

Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin 

Běžet k cíli

Aleš Cichy

04.10.2020

Toto kázání bude součástí živého vysílání nedělní bohoslužby z KC v 9:30 hod.
Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin 

Na rozumnost svou se nespoléhej

Jindřich Novák

27.09.2020

Toto kázání bude součástí živého vysílání nedělní bohoslužby z KC v 9:30 hod.
Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin 

Pomazání

Henryk Molin

20.09.2020

Toto kázání bude součástí živého vysílání nedělní bohoslužby z KC v 9:30 hod.
Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin 

Dobré jméno

Stanislav Bocek

13.09.2020

Toto kázání bude součástí živého vysílání nedělní bohoslužby z KC v 9:30 hod.
Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin 

Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Neviditelná realita

06.09.2020

Audio záznam: stáhni

Jak máme přistupovat k informacím v Bibli - na jedné straně ohledně tohoto světa - a na straně druhé ohledně Boha a oné neviditelné reality duchovního světa? Toto kázání bylo součástí živého vysílání nedělní bohoslužby z KC.
Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin 

Kázání Bena W.

Beno W.

30.08.2020

Odkaz na toto kázání, i živé vysílání celého shromáždění, je k dispozici pouze na uzavřených skupinách Facebooku a WhatsAppu Křesťanského centra. Děkujeme za pochopení.

Neviditelná realita

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Neviditelná realita

23.08.2020

Audio záznam: stáhni

Proč je na světě zlo? Odkud se vzalo? Proč jsou dějiny světa tak násilné, když Bůh je láska a jeho záměry jsou dobré?

Toto kázání, které bylo součástí živého vysílání z Křesťanského centra, se zabývá odpověďmi na tyto otázky, které  nacházíme na stránkách hebrejských Písem i Nového zákona.