KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Free speech - Otrok svoboden, farao otrokem

Jindřich Novák

22.05.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Ježíšova otázka a pověření

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Láska

15.05.2022

Jan 21,15-19

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Být otcem, ne vychovatelem

Aleš Cichy

SÉRIE Láska

08.05.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Komu je hodně odpuštěno, hodně miluje

Stanislav Bocek

SÉRIE Láska

01.05.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Bůh věří...věř i ty

Jindřich Novák

24.04.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

ALE BŮH ho probudil z mrtvých

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Velikonoce

17.04.2022

"Když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sňali jej z dřeva a položili do hrobu. Ale Bůh ho probudil z mrtvých." (Skutky 13,29-30)

-------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Kříž

Honza Měrka

SÉRIE Velikonoce

15.04.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Přichází k tobě tvůj Král

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Velikonoce

10.04.2022

Ježíš na oslíku při svém inauguračním vjezdu do Jeruzaléma nám představuje Boha, který ví, co to znamená být pokorný. Ví, co to znamená být zranitelný. Je to Bůh plačící nad svým městem. Je to Bůh, který přichází, aby se nechal ponížit, oplívat a zabít pro ty, kteří se mu v pýše postavili.
Známe Boha skutečně takového, jak nám ho vylíčil Ježíš? Nebo si vytváříme svou vlastní verzi Boha? Jak by se tento pokorný a ponížený Král cítil v našem sobeckém a pyšném životě?

 --------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Ale Bůh... dvě slova, která mění vše

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Boží dobrota

03.04.2022

Téměř vždy to je tak, že uprostřed toho všeho zlého, tmy a beznaděje... najednou čteme: "Ale Bůh..." a pak přijde zlom, který znamená vítězství, ale to vítězství vidíme až za hodně dlouho.
---------------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Ale David se posilnil v Hospodinu, svém Bohu

Honza Měrka

27.03.2022

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube