ALE BŮH ho probudil z mrtvých

Bohuslav Wojnar

17.04.2022

"Když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sňali jej z dřeva a položili do hrobu. Ale Bůh ho probudil z mrtvých." (Skutky 13,29-30)

-------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube