Biblický křesťan, máme jím být?

Bohuslav Wojnar

17.01.2021

Audio záznam: stáhni

Která skupina lidi byla tou, se kterou byl Pán Ježíš nejvíce v konfliktu? Byli to lidé, kteří nebrali Bibli vážně? Musím vám říct, že to byli právě lidé, jejíchž životní vášni bylo zabývat se Bibli. Byli absolutně přesvědčení o tom, že oni jsou tou jedinou správnou skupinou v Božím lidu, protože jedině oni dodržují všechna ustanovení Písma. Největšími nepřáteli Evangelia nejsou ti, kdo nemají zájem o evangelium, ale ti, kteří jej překrucují a dělají z evangelia cynický, chladný, krutý nástroj na škatulkování lidí. Lze milovat Bibli, věřit Bibli, mluvit všem o Bibli, každý svůj krok obhajovat Bibli - a přitom být na štíru s tím, kdo je oním poselstvím Bible, tj. Ježíš Král a Pán.

Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin