Bůh je neomezený

Honza Měrka

23.06.2024

Pastor Honza Měrka začíná sérii kázání "Bůh je" zkoumáním neomezené Boží povahy. Dozvídáme se o Božím věčném a transcendentním charakteru, který přesahuje lidské chápání, a zároveň jsme svědky jeho soucitného zapojení do stvoření, když poslal Ježíše, aby zachránil lidstvo. Jsme vyzváni, abychom se podřídili Boží svrchovanosti a nehledali neomezenou moc. Jsme vyzýváni, abychom odráželi Kristovo srdce služebníka tím, že budeme pokorně sloužit druhým. Objevujeme, jak složité je přijmout Boží neomezenost a zároveň si uvědomit, že Bůh je blízko a touží skrze nás rozšířit svou lásku k druhým.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts Spotify YouTube