Bůh je pomalý k hněvu

Honza Měrka

30.06.2024

Pastor Honza Měrka pokračuje v naší sérii "Bůh je" a zkoumá zjevení Božího charakteru v Exodu 34. Bůh o sobě prohlašuje, že je soucitný, milosrdný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, ale zároveň je nekompromisní ve své spravedlnosti vůči hříchu. Jsme svědky zvláštního napětí mezi Boží láskou a hněvem, které se dokonale projevuje v Ježíši Kristu, který na kříži nesl trest za naše hříchy, abychom my mohli zažít odpuštění a obnovu. Jsme vyzváni, abychom pokorně přijímali Boží milost skrze pokání a víru v Krista a zároveň se snažili odrážet jeho soucitné srdce ve svých myšlenkách, slovech a skutcích.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts Spotify YouTube