Co se může stát modlou? (A také co modla není.)

Bohuslav Wojnar

25.07.2021

V dnešním křesťanství jsou dva extrémní postoje k otázce modlářství:
Na jedné straně je to názor, že modly jsou problém starověku a pro nás už nemají žádný význam.
Na straně druhé je snaha vidět modly ve všem, co není nějak spojeno s mým pojetím křesťanství.
Pravda je ale taková, že modlářství existuje a má se dobře, ale na druhou stranu modla není cokoliv, co různí předuchovnělí lidé za modlu označí.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Neviditelná realita