Dobrá zpráva o veliké radosti

Bohuslav Wojnar

25.12.2022

Lukáš 1,26-38  |  Lukáš 2,8-14

Slavnostnost vánočního příběhu je dána tím, o koho se jedná. Kvůli komu ony vůbec jsou. Nejsi to ani ty, ani já, ani tvoje děti, ani náš sbor, ani mír a pohoda, ani hezké tradice a vytváření milé atmosféry v mezilidských vztazích...
Slavnostnost vánočního příběhu je daná tím, jak velká, významná, velkolepá, povzbudivá, slavnostní, svatá, nádherná, neuvěřitelně fantastická věc se tehdy v tu noc stala.

Toto kázání bude součástí vánoční bohoslužby.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube