EPIFANIE - Spatřili jsme jeho hvězdu

Bohuslav Wojnar

02.01.2022

Komu jsme podobní? Těm, kdo znali, věděli, uznale pokyvovali hlavami? a pak si šli za svou práci? Anebo těm mudrcům, kteří se zastavili ve svém vědeckém bádání a nechali se nejen svou vědou, Písmem svatým, ale nakonec i Božím Duchem přivést ke Kristu a uctívat jej?

Odkaz na zmiňovaný podcast prof. Michaela Heisera: https://nakedbiblepodcast.com/?s=138

-------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube