Hospodine, otevři jeho oči, ať vidí

Bohuslav Wojnar

06.09.2020

Audio záznam: stáhni

Jak máme přistupovat k informacím v Bibli - na jedné straně ohledně tohoto světa - a na straně druhé ohledně Boha a oné neviditelné reality duchovního světa? Toto kázání bylo součástí živého vysílání nedělní bohoslužby z KC.
Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin