KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Na cestě

Petr Rattay

08.01.2023

Oblastní bohoslužba Moravskoslezské oblasti AC v Třinci.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Večer svědectví

01.01.2023

Tato bohoslužba byla živě přenášená pouze v reálném čase.
Není dostupná ke zpětnému prohlížení.

Audio záznamy jiných kázání jsou na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Dobrá zpráva o veliké radosti

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Vánoce

25.12.2022

Lukáš 1,26-38  |  Lukáš 2,8-14

Slavnostnost vánočního příběhu je dána tím, o koho se jedná. Kvůli komu ony vůbec jsou. Nejsi to ani ty, ani já, ani tvoje děti, ani náš sbor, ani mír a pohoda, ani hezké tradice a vytváření milé atmosféry v mezilidských vztazích...
Slavnostnost vánočního příběhu je daná tím, jak velká, významná, velkolepá, povzbudivá, slavnostní, svatá, nádherná, neuvěřitelně fantastická věc se tehdy v tu noc stala.

Toto kázání bude součástí vánoční bohoslužby.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Slovo Vánoc

Adam Zedníček

SÉRIE Advent

18.12.2022

Součást vánoční bohoslužby v režii mládeže.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Světlem a solí

Daniela Šotkovská

SÉRIE Advent

11.12.2022

Součást vánočního programu nedělních školek.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Immanuel - Bůh s námi

Honza Měrka

SÉRIE Advent

04.12.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Očekávající potěšení Izraele

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Advent

27.11.2022

Lukáš 2,25-32

Mnozí lidé mají tak jasno v tom, jak vypadá probuzení a Boží zázračné působení, že když pak Bůh začne skutečně jednat, ale jinak než naše šablonovité představy o zázracích, probuzení, o projevech Boží moci, jde to všechno mimo naše radary, dokonce někdy máme pocit, že to jeho jednání je méně "duchovní" než to, co si pod duchovnem přestavujeme.

Simeon takový nebyl. Byl to velmi otevřený zbožný člověk, který očekával Boží potěšení Izraele, ale zároveň si netvořil nějaké představy o tom, jak se to musí stát. Také nepodléhal ani jedné silné názorové skupině, kterých bylo tehdy v Izraeli několik. Království Boží, které přinesl Ježíš totiž nebylo návratem k jakémusi dávnému zlatému věku. Bylo to něco nového, co se Bůh rozhodl činit. A Simeon byl schopen tento impulz Ducha svatého přijmout.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Ten, který sestoupil z nebe

Bohuslav Wojnar

20.11.2022

Jan 3,1-21 Ježíš a Nikodém

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

 

 

Cesta spravedlivého na poušť

Benjamin Wojnar

13.11.2022

 

 -----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Dnes musím zůstat u tebe doma

Bohuslav Wojnar

06.11.2022

Lukáš 19,1-10

 -----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube