KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Co je smyslem Vánoc?

Kateřina Kaletová

SÉRIE Advent a Vánoce

10.12.2023

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Cílová páska

Honza Měrka

SÉRIE Obnova

03.12.2023

Pastor Honza Měrka uzavírá náši sérii o Obnově a zaměřuje se na udržení pozornosti uprostřed rozptýlení a hrozeb, které se nás snaží vykolejit na konci procesu obnovy. Zkoumá, jak Nehemiáš čelil vnitřnímu rozdělení a vnějším útokům, když se zeď blížila k dokončení. Dozvídáme se, že dobré dokončení vyžaduje řešení konfliktů, radikální štědrost, překonávání zrady a odmítnutí rozptylování. Toto poselství nás vybízí, abychom vytrvali při obnově, ke které nás Bůh vyzývá, a zůstali soustředění na jeho záměry navzdory překážkám, které se cestou objevují.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Výzvy v průběhu cesty

Honza Měrka

SÉRIE Obnova

26.11.2023

Pastor Honza Měrka pokračuje v naši serii Obnova z knihy Nehemiáš a zdůrazňuje důležitost vytrvalosti při každém procesu obnovy. Zkoumá, jak lidé čelili ztrátě odvahy, vyčerpání a hrozbám, a přesto pokračovali v obnově zdi. Dozvídáme se, že začátek práce je zásadní, ale pokračování v překonávání výzev je životně důležité, aby se naplnily Boží záměry. Toto poselství nás inspiruje k tomu, abychom rozpoznali oblasti slabosti a zranitelnosti, abychom se mohli spolehnout na Boží sílu a vytrvat při pokračování obnovy k Jeho slávě.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Titulky

Honza Měrka

SÉRIE Obnova

19.11.2023

Pastor Honza Měrka pokračuje v naši sérii Obnova vyprávěním o tom, jak smysluplný a významný život přichází skrze obnovu. Zkoumá, jaké nejvýznamnější přestavby jsou často ku prospěchu druhých, když sloužíme lidem okolo nás. Jsme také vyzváni, abychom si uvědomili budovatelské dílo, ke kterému nás Bůh volá a které je přímo před námi a často i u nás doma. Dozvídáme se, že jsme povoláni ke společnému budování v rámci církve a že nás Bůh povolal, stvořil a vybavil, abychom sloužili tak, jak to dělal Ježíš.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Charakter obnovy

Honza Měrka

SÉRIE Obnova

12.11.2023

Pastor Honza Měrka pokračuje v naší sérii Obnova zkoumáním charakterových vlastností potřebných pro obnovu. Vyzdvihuje vlastnosti, jako je pokora při zkoumání situace, upřímnost při přiznání problémů, iniciativa při prvních krocích a vytrvalost při překonávání odporu. Učíme se, že při obnově našich životů a vztahů můžeme důvěřovat Bohu, že nás k tomuto úkolu zmocní. ?Toto poselství nás vyzývá, abychom identifikovali oblasti, které potřebují obnovu, a zahájili proces obnovy, přičemž budeme čerpat z charakterových vlastností, které ctí Boží charakter. A vyzývá nás abychom vytrvali.


Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Čas se pohnout

Honza Měrka

SÉRIE Obnova

05.11.2023

Pastor Honza Měrka pokračuje v naší serii Obnova zkoumáním Nehemjášova zármutku nad zničením Jeruzaléma a jeho odvážné žádosti o obnovu jeho hradeb. V tomto poselství vidíme, jak Nehemjáš přešel od smutku k nadějnému činu tím, že překonal strach, očekával Boží zaopatření a připravil se na odpor. Nehemjášův příběh je pro nás výzvou, abychom si i uprostřed zoufalství představovali obnovenou budoucnost a pracovali na ní. Obrátíme-li se k Bohu v modlitbě a budeme-li mu důvěřovat v těžkostech, můžeme se i my podílet na obnově toho, co je rozbité.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Zprávy z domova

Honza Měrka

SÉRIE Obnova

29.10.2023

Pastor Honza začíná novou sérii kázání příběhem Nehemiáše. V tomto poselství si připomínáme, že náš pohled na Boha rozhoduje o tom, zda se k němu v těžkých časech obrátíme, nebo ne. Jsme povzbuzeni k tomu, abychom si uvědomili svůj podíl na situaci a prosili Boha, aby nám pomohl být součástí řešení.

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Bůh po nás chce těžké věci

Jindřich Novák

22.10.2023

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Hosté: Diakonie AC

Pavel Čep

15.10.2023

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Máme prvotiny Ducha

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Prvotiny Ducha

08.10.2023

 List Římanům 8,18-25

Pokračování minisérie Prvotiny Ducha

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube