KÁZÁNÍ

Hledej v kázáních

Filtrace

Bůh je s námi. S kým jsi ty?

Jindřich Novák

20.03.2022

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Pohleď na mé ruce

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Boží dobrota

13.03.2022

V době, kdy byl Pán Ježíš na zemi, lidé mohli vidět jeho skutky, které představovaly jeho ruce. Ale je jedná věc, kterou si často neuvědomujeme! Blížil se čas, kdy Pán Ježíš i jeho ruce šly do nebe, na nebeský trůn. Už zde neměly být.
Ale zde je ta důležitá pointa: Jeho pozemské ruce jako vyjádření Těla Kristova jsou stále zde na zemi. Jsou to Tvé a mé ruce.

---------------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Bůh je na trůnu

Stanislav Bocek

06.03.2022

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Zápas o srdce

Honza Měrka

27.02.2022

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

CHESED - Zůstal ještě někdo? Chtěl bych mu projevit přízeň.

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Boží dobrota

20.02.2022

Kdo nepoznal Boha jako toho, kdo prokazuje přízeň CHESED, vlastně Boha nezná a má zkreslený pohled na Boha a zdeformovaný vztah k lidem. Když my prokážeme někomu CHESED - tehdy z nás prozařuje Boží obraz. Tehdy naplňujeme svou roli bytí Božím obrazem. Tehdy Kristus žije v nás a my v Kristu.

--------------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Co chceš, abych ti učinil?

Aleš Cichy

13.02.2022

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Můj synu, můj synu Abšalóme!

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Boží dobrota

06.02.2022

Jak žít v kultuře Boží dobroty?

Záleží na charakteru? Když jde o tak obrovské dílo, které máme před sebou? Je třeba se zabývat tím, zda to, co děláme, nebo názor, který zastáváme, je v očích Božích dobro, či nikoliv - když celkový cíl, kam směřujeme je přece vrcholné dobro - spása celého světa? Zapamatujte si prosím toto: Vždy jde o dobro. O Boží dobro. I když by to mělo znamenat dočasnou ztrátu a zpomalení našeho "vítězného tažení" v jakékoliv věci.

------------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Pokora

Jindřich Novák

30.01.2022

 

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Co se Bohu nelíbí?

Stanislav Bocek

23.01.2022

 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube

Pomozte dětem přijít k Ježíši

Bohuslav Wojnar

SÉRIE Učednictví

16.01.2022

Kdy dospějeme, abychom mohli pomáhat dětem k dospělosti? Nikdo nechce zestárnout, zeslábnout a zemřít, ale chtít zůstat teenagerem je znakem juvenilizace, a ne moudrosti. Kde vládne juvenilní kultura, tam kultura moudrosti nezakotví. 

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube