Kázeň, naděje, obnova

Jeffrey Coose

07.08.2022

Boží poselství Izraeli a Judsku od proroka Micheáše.
Micheáš 7,7-20 | Židům 12,11. 22-24

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube