Kdo spáchal Golgotu?

Bohuslav Wojnar

07.04.2024

Svobodná vůle vs. Boží láska

Skutky apoštolské 2,22-24; List Římanům 5,8

Jaký je vztah svobodné vůle rozumných bytostí a Boží suverenity? Kdo je zodpovědný za existenci zla na světě? Jaký je vztah svobodné vůle rozumných bytostí a lásky? Jak to spolu souvisí? Proč byla Golgota vrcholným projevem zla a zároveň vrcholným projevem lásky? Jak se k tomu všemu máme postavit v praktickém životě?

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube