Mesiáš - ten největší poklad

Bohuslav Wojnar

02.11.2008

Audio záznam: stáhni

Pavel znal tajemství. Věděl, že tím nejcennějším, co může mít Žid i pohan, je Mesiáš. Proto byl schopen vše ostatní postrádat, jen aby měl Mesiáše. Známe to tajemství také?