Můj synu, můj synu Abšalóme!

Bohuslav Wojnar

06.02.2022

Jak žít v kultuře Boží dobroty?

Záleží na charakteru? Když jde o tak obrovské dílo, které máme před sebou? Je třeba se zabývat tím, zda to, co děláme, nebo názor, který zastáváme, je v očích Božích dobro, či nikoliv - když celkový cíl, kam směřujeme je přece vrcholné dobro - spása celého světa? Zapamatujte si prosím toto: Vždy jde o dobro. O Boží dobro. I když by to mělo znamenat dočasnou ztrátu a zpomalení našeho "vítězného tažení" v jakékoliv věci.

------------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube