Nebojujeme podle těla

Bohuslav Wojnar

11.10.2020

Audio záznam: stáhni

Světonázor je nejhlubší vrstva v našem nitru, která ovlivňuje naše myšlení, naše jednání, naše priority i naše hodnoty. Je náš světonázor biblický? Nebo jsme ovlivňováni myšlenkovými systémy, které jsou cizorodé pro křesťanství? Co s tím budeme dělat?
Toto kázání ze série Neviditelná realita bylo součástí živého vysílání z Křesťanského centra, v neděli 11.10.2020 v 9:30 hod.

Náš YouTube kanál je:
http://www.youtube.com/c/kctesin