Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit co je ztraceno

Stanislav Bocek

02.10.2022

Lukáš 19,10

-----------

Audio záznamy kázání jsou i na Podcastech:

KC Těšín Apple Podcasts KC Těšín Google Podcast Spotify YouTube