Nespouštějme oči z Ježíše

Bohuslav Wojnar

02.02.2020

Audio záznam: stáhni

Učedník, to je člověk, u kterého se projevují následující věci:

1) Je to člověk s pohledem upřeným na Ježíše. Tento bod je určující a dávající smysl těm ostatním.

2) Je to člověk, který žije životem Božího království, tj. je naplňován Duchem sva-tým, a ne vínem prostopášnosti světa.

3) Který poznává a naplňuje Boží vůli ve svém životě na základě studia Božího slova i na základě přímých a bezprostředních impulsů Ducha svatého.

4) Je to člověk, který je začleněn do Těla Kristova.

5) Který si uvědomuje cenu učednictví a nese důsledky svého rozhodnutí pro Krista s radostí a v pokoji.

6) Také pomáhá jiným lidem poznat to, kým je Ježíš a co to pro ně znamená.

7) A celý život se těší na příchod Pána v moci a slávě jeho Království.

DALŠÍ KÁZÁNÍ SÉRIE Sedm charakteristik učedníka

Návrat Krále

10.05.2020

Cena učednictví

19.04.2020